Tematyka

 • 0h 0m

  Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Kurs „Biznesplan” zawiera praktyczne porady i wskazówki dla osób, które planują uruchomienie własnej działalności gospodarczej i chcą nauczyć się tworzyć profesjonalny biznesplan. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 0m

   Rozdział 1. Co to jest biznesplan i po co się go tworzy?

   Z rozdziału dowiesz się czym jest planowanie w biznesie i dlaczego stanowi jeden z najważniejszych elementów zarządzania strategicznego. Wzmocnisz swoje umiejętności związane z planowaniem i  realizacją celu. Dodatkowo poznasz konstrukcję biznesplanu i funkcje każdego elementu biznesplanu oraz dowiesz się jak unikać najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu biznesplanu.


   • Lekcja 1.1. Co to jest biznesplan? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Elementy biznesplanu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Błędy przy tworzeniu biznesplanu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 15m

   Rozdział 2. Specyfika biznesplanu jako dokumentu wewnętrznego

   W rozdziale dowiesz się w jakim celu sporządza się biznesplan wewnętrzny i poznasz elementy różnicujące go od biznesplanu pełnego.

   • Lekcja 2.1. Biznesplan wewnętrzny jako źródło wiedzy o firmie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 15m

   Rozdział 3. Specyfika biznesplanu jako dokumentu dla banku

   W rozdziale dowiesz się, dlaczego biznesplan jest nieodzownym dokumentem składanym łącznie z wnioskiem kredytowym.
   • Lekcja 3.1. Biznesplan jako element wniosku kredytowego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 15m

   Rozdział 4. Specyfika biznesplanu jako dokumentu dla inwestora

   W rozdziale dowiesz się, dlaczego biznesplan jest kluczowym dokumentem podczas planowania inwestycji i poszukiwania źródła jej finansowania oraz w jaki sposób dokonać oceny rentowności i opłacalności inwestycji.
   • Lekcja 4.1. Biznesplan jako element strategii pozyskania inwestora Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Ocena rentowności i opłacalności przedsięwzięcia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 30m

   Rozdział 5. Specyfika biznesplanu jako dokumentu dla instytucji udzielającej dofinansowania

   W rozdziale dowiesz się, dlaczego ubiegając się o dofinansowanie należy sporządzić biznesplan oraz w jaki sposób monitorować wykonalność założeń biznesplanu.

   • Lekcja 5.1. Biznesplan jako element wniosku o dotację Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Harmonogram działań i załączniki do biznesplanu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 15m

   Rozdział 6. Biznesplan a biznes model canvas

   W rozdziale dowiesz się czym jest biznes model canvas i do jakich celów jest wykorzystywany.

   • Lekcja 6.1. Co to jest biznes model canvas? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 15m

   Test końcowy

   Warunkiem przystąpienia do testu jest zaliczenie wszystkich lekcji w kursie.

   • Test końcowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Co to jest biznesplan? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Elementy biznesplanu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Błędy przy tworzeniu biznesplanu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.1. Biznesplan wewnętrzny jako źródło wiedzy o firmie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.1. Biznesplan jako element wniosku kredytowego jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.1. Biznesplan jako element strategii pozyskania inwestora jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Ocena rentowności i opłacalności przedsięwzięcia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.1. Biznesplan jako element wniosku o dotację jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Harmonogram działań i załączniki do biznesplanu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 6.1. Co to jest biznes model canvas? jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.