Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych.

Dbamy o ochronę danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie należytej ochrony podczas projektowania nowych działań.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. ochrony danych osobowych w PARP

Pliki „cookie” i podobne technologie

1. Pliki „cookie” to dane zapisywane przez serwer na komputerze/innym urządzeniu użytkownika, dzięki czemu serwer będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, by całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookie na komputerze/innym urządzeniu użytkownika. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności portalu, platformy i szkoleń internetowych. Niedokonanie takiej zmiany oznacza, że pliki cookie będą umieszczone na komputerze/innym urządzeniu użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje na komputerze/innym urządzeniu użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
2. W Akademii PARP używamy plików cookie do:
a) umożliwienia korzystania z platformy e-learning (strefy zalogowanej) ze szkoleniami i innymi produktami szkoleniowymi oraz narzędziami uczenia online. Plików cookie używamy na platformie e-learning w celach:
technicznych – do uwierzytelniania zarejestrowanego uczestnika i pamiętania tzw. klucza sesji. Dzięki temu uczestnika korzystającego z określonego komputera/innego urządzenia identyfikujemy w platformie po jednokrotnym zalogowaniu, aby nie było potrzeby wpisywać swojego loginu i hasła np. do każdego uruchomienia lekcji, wysłania wyników z lekcji, wyświetlenia raportu postępów itp. Możemy też używać plików cookie do przechowywania informacji kontrolnej i wykrywania nadużyć w zakresie nieuprawnionego uwierzytelniania w ramach platformy.
dydaktycznych – do zapamiętania preferencji w platformie, pozycji w lekcjach szkoleń, możemy też używać plików cookie do niektórych narzędzi uczenia online lub pomocniczo w rejestracji postępów w produktach szkoleniowych działających na platformie,
b) rozpoznania pierwszego wejścia na stronę portalu lub pierwszego wejścia po wyczyszczeniu plików cookie, w celu wyświetlenia odpowiedniego komunikatu nt. niniejszej polityki prywatności,
3. Ponadto w Akademii PARP używamy innych technologii do:
a) rejestracji ruchu generowanego przez użytkownika przeglądającego portal. Używamy w tym celu narzędzia (tzw. trackera) Google Analytics w celu lepszego dostosowania prezentowanych treści, a także w celach badawczych i statystycznych (np. analizy demograficznej).
b) rejestracji rekomendacji treści prezentowanych w artykułach portalu na portalach społecznościowych za pomocą narzędzia AddThis.
Informacje zawarte w logach dostępowych Zbieramy informacje na podstawie analizy adresów IP i logów dostępowych, dotyczące korzystania przez użytkowników z portalu, platformy oraz ruchu internetowego od/do innych portali PARP. Informacji tych używamy w celach techniczno-administracyjnych oraz badawczych, statystycznych i ewaluacyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy być zobowiązani do przekazania tych informacji uprawnionym organom państwa, na ich żądanie, w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami.
Zmiany w polityce ochrony prywatności
Rozwój technologii, zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych, lub rozwój portalu Akademia PARP mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności, o których będziemy informować na naszych stronach.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres: akademia_parp@parp.gov.pl