1. Ukończyłem kurs, ale nie otrzymałem/łam certyfikatu.

Certyfikat otrzymuje zarejestrowany użytkownik platformy, który wcześniej ukończył wszystkie elementy szkolenia (tj. lekcje i testy).
Ukończenie ostatniego z zasobów szkolenia (np. testu wiedzy) powoduje pojawienie się okna z gratulacjami:

Kursy online

Po kliknięciu w guzik „Przejdź do certyfikatu” zostaniecie poproszeni o dokonanie oceny kursu. Klikając w gwiazdki decydujecie w 5 punktowej skali o poziomie kursu w trzech kategoriach oceny.

Kursy online

Po dokonaniu oceny kursu, pojawi się guzik „pobierz certyfikat”, który prowadzi do dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu.

Kursy online

Certyfikat można pobrać na dysk komputera w formie dokumentu PDF.


2. Po kliknięciu w lekcję wybranego kursu, nie pojawia się żadna treść/okno.

Każdy kurs zbudowany jest z rozdziałów, na które składają się 2 rodzaje zasobów lekcje i testy. Lekcje i test zawierają treść merytoryczną prezentowaną przez przeglądarkę internetową na komputerze i urządzeniach mobilnych (z dostępem do Internetu).
Po zapisaniu się na kurs i uruchomieniu go dostajemy się do wszystkich zasobów kursu podzielonych rozdziałami. Jak przedstawia grafika poniżej:

Kursy online

Po kliknięciu w wybrany zasób powinna pojawić się treść merytoryczna prezentowana na stronie w postaci okna (pop-up) uruchamianego automatycznie przez przeglądarkę internetową:

Kursy online

Część przeglądarek internetowych w celu bezpieczeństwa - domyślnie blokuje możliwość pojawienia się okienek. W takiej sytuacji, w której po kliknięciu w lekcję nie pojawia się okno z prezentacją kursu, należy zezwolić przeglądarce internetowej na pojawienie się okna (pop-up-u). Jak to zrobić?
W zależności z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz, zezwolenie wydaje się w inny sposób:

Google Chrome
Po kliknięciu w guzik obok paska adresu strony pojawi się okienko konfiguracyjne. Tam przy ustawieniach „Pop-upy i przekierowanie” należy wybrać z rozwijanego menu opcje „zezwalaj”. Tak, jak przedstawia poniższa grafika:

Kursy online

FireFox
Po kliknięciu w lekcję kursu pojawi się pasek alertu powiadamiający o problemie. Klikając w guzik „Opcje” w prawym górnym roku, rozwinie się proste menu – z którego należy wybrać opcje „Pozwól akademia.parp.gov.pl otwierać wyskakujące okna”.

Kursy online

Microsoft Edge
Po kliknięciu w lekcję kursu pojawi się komunikat powiadamiający o problemie. Klikając w niego, pojawi się proste okno konfiguracyjne, w którym należy wybrać pierwszą opcję ustawień „Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka i przekierowania w witrynie https://akademia.parp.gov.pl”. Następnie należy kliknąć w guzik „Gotowe”.

Kursy online