Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych kursów dostępnych online. Głównym przesłaniem projektu od jego początku do dziś jest inwestowanie w ludzi i umiejętności z wykorzystaniem zdalnej metody edukacji, zwanej e-learningiem.

Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji wśród:
• uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
• uczestników z dużych przedsiębiorstw,
• uczestników planujących własną działalność gospodarczą.

Kursy online Akademii PARP są dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób ich przedstawienia jest przystępny i praktyczny.

Historia Projektu Akademia PARP

Inauguracja portalu i projektu Akademii PARP dla uczestników z sektora MMŚP odbyła się 20 listopada 2006 roku. Był on współfinansowany ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Projekt adresował założenia Strategii Lizbońskiej, gdzie rozwój społeczeństwa informacyjnego uznano za jeden z głównych celów oraz z rządowej strategii "E-Polska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006".

Od połowy 2008 roku projekt Akademii PARP był kontynuowany ze współfinansowaniem Unii Europejskiej w ramach nowego programu Europejskiego Funduszu Społecznego: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Dzięki POKL projekt otworzył się na osoby planujące założenie własnej firmy.

3-letnia odsłona projektu Akademia PARP 2009 wystartowała w lutym 2010 roku – uczestnikami kursu w ograniczonej ilości mogły być osoby z dużych przedsiębiorstw.

Następnie realizowana, ponad 2-letnia odsłona projektu – Akademia PARP 2012. Portal i produkty zostały dostosowane do standardów Responsive web design wprowadzono udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Kolejna odsłona projektu miała na celu kontynuację dotychczasowych działań.

Nowa edycja

27 czerwca 2019 r. Portal i produkty całkowicie zmieniły swoje oblicze. Uruchomiona została Akademia PARP 2.0. Całość została dostosowana do obowiązujących standardów projektowania stron i kursów online oraz wymagań WCAG 2.0. Duży nacisk położono również na współtworzenie Portalu przez jego użytkowników.