Tematyka

 • UWAGA - KURS NIEAKTUALNY

  Kurs, w którym się znajdujesz (Krajowe zamówienia publiczne) jest nieaktualny. Treści znajdujące się w e-kursie zawierają informacje merytoryczne pochodzące z  nieobowiązujących dziś przepisów.

  Bez obaw, zapraszamy wszystkich do skorzystania z nowego kurs online Zamówienia Publiczne 2021, który zawiera aktualne informacje na bazie obowiązującej od 01 stycznia 2021 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.

  Na kurs Zamówienia Publiczne 2021 możesz zapisać się już dziś klikając w poniższy guzik.

  Kurs Zamówienia Publiczne 2021

  • Wprowadzenie

   Drodzy uczestnicy kursu,

   Przedmiotowe opracowanie z racji ograniczonego zakresu i objętości nie może stanowić jedynej podstawy działania dla jego odbiorców. Zgodnie z założeniem jest to jedynie praktyczne i syntetyczne przedstawienie wybranych zagadnień. Pamiętajcie, że ocena skutków jakiegokolwiek przypadku wymaga indywidualnego rozpatrzenia pod względem prawnym i oceny faktów.

   W kursie spotkasz się ze specyficznym językiem często używanym przez zamawiających. Aby więc treść była dla Was jak najbardziej przystępna podzieliliśmy materiał stosując metodę „kęsów wiedzy”. Zapraszamy!

   Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

   Owocnej nauki! 
   Zespół Akademii PARP


   • 0h 30m

    Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu udzielania ZP

    Pierwszy rozdział wprowadzi Cię do systemu udzielania zamówień publicznych. Poznasz akty prawne, zasady oraz tryby udzielania zamówień. Dowiesz się m. in. czy aby być wykonawcą trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą; czy przetargi mogą odbywać się w języku japońskim; na czyją korzyść tłumaczone są wątpliwości oraz co znaczy, że postanowienia dokumentacji przetargowej muszą być uzasadnione obiektywną potrzebą zamawiającego.

    • Lekcja 1.1. Akty prawa regulujące udzielanie ZP Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 1.2. Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Test 1 Test (Quiz)
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:
     • You are a(n) Student
     • Aktywność Lekcja 1.1. Akty prawa regulujące udzielanie ZP jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 1.2. Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych jest oznaczona jako ukończona
   • 0h 30m

    Rozdział 2. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

    Drugi rozdział podpowie Ci, gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych i na co zwracać uwagę. Omówimy także warunki, jakie mogą zawierać ogłoszenia z mocnym naciskiem na to, jak dzieje się to w praktyce. Wyjaśnimy także jakie kwestie dotyczące wykonawców bezpośrednio mogą stanowić warunek udziału w przetargu. Uwaga! Po tym rozdziale żadna zmiana w ogłoszeniu nie ujdzie Twojej uwadze, co może dać Ci przewagę w stosunku do konkurencji.

    • Lekcja 2.1. Gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych? Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 2.2. Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniach Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Test 2 Test (Quiz)
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:
     • You are a(n) Student
     • Aktywność Lekcja 2.1. Gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych? jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 2.2. Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniach jest oznaczona jako ukończona
   • 0h 45m

    Rozdział 3. Ubieganie się o zamówienie

    Twoja firma ma wąską specjalizację? W przetargu, który Cię interesuje są wymagania, których nie jesteś w stanie spełnić? Dowiedz się jak i na jakich zasadach możesz zostać zwycięzcą tego postępowania. W trzecim rozdziale omówimy sytuacje, kiedy, z różnych powodów, o zamówienie ubiega się wspólnie więcej niż jeden podmiot.


    • Lekcja 3.1. Konsorcjum Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 3.2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 3.3. Współpraca z podwykonawcami Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Test 3 Test (Quiz)
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:
     • You are a(n) Student
     • Aktywność Lekcja 3.1. Konsorcjum jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 3.2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 3.3. Współpraca z podwykonawcami jest oznaczona jako ukończona
   • 0h 30m

    Rozdział 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    W czwartym rozdziale szczegółowo zajmiemy się opisem przedmiotu zamówienia. Omówimy zasady nim rządzące. Zawiera konkretne wskazówki w jaki sposób możesz wpływać na treść dokumentacji przetargowej.


    • Lekcja 4.1. Zasady rządzące opisem przedmiotu zamówienia Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 4.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Test 4 Test (Quiz)
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:
     • You are a(n) Student
     • Aktywność Lekcja 4.1. Zasady rządzące opisem przedmiotu zamówienia jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 4.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest oznaczona jako ukończona
   • 1h 0m

    Rozdział 5. Oferta przetargowa

    Rozdział piąty to kompleksowe omówienie  kwestii oferty przetargowej. Podpowiemy Ci jak zminimalizować ewentualne skutki zagrożeń mogących wynikać z udziału w postępowaniu czy realizacji zamówienia. Wyjaśnimy w jaki sposób właściwie dokumentować złożenie oferty. Wymienimy formy wadium; opowiemy, co dzieje się z nim na każdym etapie procedury. Omówimy czynności po otworzeniu kopert oraz wyjaśnimy kwestie związane z terminem związania ofertą.

    • Lekcja 5.1. Przygotowanie i złożenie oferty Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 5.2. Wadium Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 5.3. Czynności po otwarciu ofert – treść Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 5.4. Termin związania ofertą Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Test 5 Test (Quiz)
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:
     • You are a(n) Student
     • Aktywność Lekcja 5.1. Przygotowanie i złożenie oferty jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 5.2. Wadium jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 5.3. Czynności po otwarciu ofert – treść jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 5.4. Termin związania ofertą jest oznaczona jako ukończona
   • 0h 30m

    Rozdział 6. Procedury udzielania zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym

    Rozdział szósty zawiera wyczerpujące informacje dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym. Omówimy procedurę klasyczną i odwróconą. Wyjaśnimy w jaki sposób możesz dowiedzieć się, jaki rodzaj procedury zastosował zamawiający.


    • Lekcja 6.1. Procedura klasyczna Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 6.2. Procedura odwrócona Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Test 6 Test (Quiz)
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:
     • You are a(n) Student
     • Aktywność Lekcja 6.1. Procedura klasyczna jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 6.2. Procedura odwrócona jest oznaczona jako ukończona
   • 0h 30m

    Rozdział 7. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówień publicznych

    Wykluczenia z postępowania są, z oczywistych powodów, nieprzyjemną i niekorzystną sytuacją, która może spotkać wykonawców. Rozdział siódmy to omówienie przesłanek i skutków wykluczenia. Studiujcie go z uwagą.
    • Lekcja 7.1. Przesłanki wykluczenia wykonawcy Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 7.2. Skutki wykluczenia wykonawcy Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Test 7 Test (Quiz)
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:
     • You are a(n) Student
     • Aktywność Lekcja 7.1. Przesłanki wykluczenia wykonawcy jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 7.2. Skutki wykluczenia wykonawcy jest oznaczona jako ukończona
   • 0h 30m

    Rozdział 8. Odrzucenie oferty

    Czy znasz wszystkie przesłanki na podstawie, których zamawiający musi lub może odrzucić ofertę? To jeden z tematów przewodnich ósmego rozdziału. Omówimy także skutki odrzucenia.
    • Lekcja 8.1. Przesłanki odrzucenia oferty Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 8.2. Skutki odrzucenia oferty Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Test 8 Test (Quiz)
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:
     • You are a(n) Student
     • Aktywność Lekcja 8.1. Przesłanki odrzucenia oferty jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 8.2. Skutki odrzucenia oferty jest oznaczona jako ukończona
   • 0h 30m

    Rozdział 9. Środki ochrony prawnej

    W rozdziale dziewiątym powiemy w jaki sposób, od jakich postanowień i do jakich instytucji możecie się odwoływać, gdy nie wszystko pójdzie po Twojej myśli.

    • Lekcja 9.1. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 9.2. Skarga do sądu Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Test 9 Test (Quiz)
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:
     • You are a(n) Student
     • Aktywność Lekcja 9.1. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 9.2. Skarga do sądu jest oznaczona jako ukończona
   • 1h 15m

    Rozdział 10. Umowa w sprawie zamówień publicznych

    Rozdział dziesiąty to kompletna wiedza na temat umowy w sprawie zamówień publicznych. Przytaczamy w nim ciekawe przykłady, które zdarzyły się naprawdę. Wyjaśnimy kto ma uprzywilejowaną pozycję. Wyczulimy Cię na jakie aspekty zwrócić uwagę przed podpisaniem dokumentu, by nie pogrążyć swojej firmy.

    • Lekcja 10.1. Praktyczne aspekty zawarcia umowy Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 10.2. Treść umowy Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 10.3. Zmiany do umowy Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 10.4. Kary umowne Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Lekcja 10.5. Odstąpienie od umowy Pakiet SCORM
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
    • Test 10 Test (Quiz)
     Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:
     • You are a(n) Student
     • Aktywność Lekcja 10.1. Praktyczne aspekty zawarcia umowy jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 10.2. Treść umowy jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 10.3. Zmiany do umowy jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 10.4. Kary umowne jest oznaczona jako ukończona
     • Aktywność Lekcja 10.5. Odstąpienie od umowy jest oznaczona jako ukończona