Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Przedmiotowe opracowanie z racji ograniczonego zakresu i objętości nie może stanowić jedynej podstawy działania dla jego odbiorców. Zgodnie z założeniem jest to jedynie praktyczne i syntetyczne przedstawienie wybranych zagadnień. Pamiętajcie, że ocena skutków jakiegokolwiek przypadku wymaga indywidualnego rozpatrzenia pod względem prawnym i oceny faktów.

  W kursie spotkasz się ze specyficznym językiem często używanym przez zamawiających. Aby więc treść była dla Was jak najbardziej przystępna podzieliliśmy materiał stosując metodę „kęsów wiedzy”. Zapraszamy!

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki! 
  Zespół Akademii PARP


  • 0h 30m

   Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu udzielania ZP

   Pierwszy rozdział wprowadzi Cię do systemu udzielania zamówień publicznych. Poznasz akty prawne, zasady oraz tryby udzielania zamówień. Dowiesz się m. in. czy aby być wykonawcą trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą; czy przetargi mogą odbywać się w języku japońskim; na czyją korzyść tłumaczone są wątpliwości oraz co znaczy, że postanowienia dokumentacji przetargowej muszą być uzasadnione obiektywną potrzebą zamawiającego.

   • Lekcja 1.1. Akty prawa regulujące udzielanie ZP Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test 1 Test (Quiz)
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Akty prawa regulujące udzielanie ZP jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 30m

   Rozdział 2. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

   Drugi rozdział podpowie Ci, gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych i na co zwracać uwagę. Omówimy także warunki, jakie mogą zawierać ogłoszenia z mocnym naciskiem na to, jak dzieje się to w praktyce. Wyjaśnimy także jakie kwestie dotyczące wykonawców bezpośrednio mogą stanowić warunek udziału w przetargu. Uwaga! Po tym rozdziale żadna zmiana w ogłoszeniu nie ujdzie Twojej uwadze, co może dać Ci przewagę w stosunku do konkurencji.

   • Lekcja 2.1. Gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniach Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test 2 Test (Quiz)
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniach jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 45m

   Rozdział 3. Ubieganie się o zamówienie

   Twoja firma ma wąską specjalizację? W przetargu, który Cię interesuje są wymagania, których nie jesteś w stanie spełnić? Dowiedz się jak i na jakich zasadach możesz zostać zwycięzcą tego postępowania. W trzecim rozdziale omówimy sytuacje, kiedy, z różnych powodów, o zamówienie ubiega się wspólnie więcej niż jeden podmiot.


   • Lekcja 3.1. Konsorcjum Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Współpraca z podwykonawcami Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test 3 Test (Quiz)
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Konsorcjum jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Współpraca z podwykonawcami jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 30m

   Rozdział 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   W czwartym rozdziale szczegółowo zajmiemy się opisem przedmiotu zamówienia. Omówimy zasady nim rządzące. Zawiera konkretne wskazówki w jaki sposób możesz wpływać na treść dokumentacji przetargowej.


   • Lekcja 4.1. Zasady rządzące opisem przedmiotu zamówienia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test 4 Test (Quiz)
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Zasady rządzące opisem przedmiotu zamówienia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 5. Oferta przetargowa

   Rozdział piąty to kompleksowe omówienie  kwestii oferty przetargowej. Podpowiemy Ci jak zminimalizować ewentualne skutki zagrożeń mogących wynikać z udziału w postępowaniu czy realizacji zamówienia. Wyjaśnimy w jaki sposób właściwie dokumentować złożenie oferty. Wymienimy formy wadium; opowiemy, co dzieje się z nim na każdym etapie procedury. Omówimy czynności po otworzeniu kopert oraz wyjaśnimy kwestie związane z terminem związania ofertą.

   • Lekcja 5.1. Przygotowanie i złożenie oferty Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Wadium Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.3. Czynności po otwarciu ofert – treść Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.4. Termin związania ofertą Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test 5 Test (Quiz)
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 5.1. Przygotowanie i złożenie oferty jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Wadium jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.3. Czynności po otwarciu ofert – treść jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.4. Termin związania ofertą jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 30m

   Rozdział 6. Procedury udzielania zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym

   Rozdział szósty zawiera wyczerpujące informacje dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym. Omówimy procedurę klasyczną i odwróconą. Wyjaśnimy w jaki sposób możesz dowiedzieć się, jaki rodzaj procedury zastosował zamawiający.


   • Lekcja 6.1. Procedura klasyczna Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 6.2. Procedura odwrócona Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test 6 Test (Quiz)
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 6.1. Procedura klasyczna jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 6.2. Procedura odwrócona jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 30m

   Rozdział 7. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówień publicznych

   Wykluczenia z postępowania są, z oczywistych powodów, nieprzyjemną i niekorzystną sytuacją, która może spotkać wykonawców. Rozdział siódmy to omówienie przesłanek i skutków wykluczenia. Studiujcie go z uwagą.
   • Lekcja 7.1. Przesłanki wykluczenia wykonawcy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 7.2. Skutki wykluczenia wykonawcy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test 7 Test (Quiz)
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 7.1. Przesłanki wykluczenia wykonawcy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 7.2. Skutki wykluczenia wykonawcy jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 30m

   Rozdział 8. Odrzucenie oferty

   Czy znasz wszystkie przesłanki na podstawie, których zamawiający musi lub może odrzucić ofertę? To jeden z tematów przewodnich ósmego rozdziału. Omówimy także skutki odrzucenia.
   • Lekcja 8.1. Przesłanki odrzucenia oferty Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 8.2. Skutki odrzucenia oferty Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test 8 Test (Quiz)
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 8.1. Przesłanki odrzucenia oferty jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 8.2. Skutki odrzucenia oferty jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 30m

   Rozdział 9. Środki ochrony prawnej

   W rozdziale dziewiątym powiemy w jaki sposób, od jakich postanowień i do jakich instytucji możecie się odwoływać, gdy nie wszystko pójdzie po Twojej myśli.

   • Lekcja 9.1. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 9.2. Skarga do sądu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test 9 Test (Quiz)
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 9.1. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 9.2. Skarga do sądu jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 15m

   Rozdział 10. Umowa w sprawie zamówień publicznych

   Rozdział dziesiąty to kompletna wiedza na temat umowy w sprawie zamówień publicznych. Przytaczamy w nim ciekawe przykłady, które zdarzyły się naprawdę. Wyjaśnimy kto ma uprzywilejowaną pozycję. Wyczulimy Cię na jakie aspekty zwrócić uwagę przed podpisaniem dokumentu, by nie pogrążyć swojej firmy.

   • Lekcja 10.1. Praktyczne aspekty zawarcia umowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 10.2. Treść umowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 10.3. Zmiany do umowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 10.4. Kary umowne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 10.5. Odstąpienie od umowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test 10 Test (Quiz)
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 10.1. Praktyczne aspekty zawarcia umowy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 10.2. Treść umowy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 10.3. Zmiany do umowy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 10.4. Kary umowne jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 10.5. Odstąpienie od umowy jest oznaczona jako ukończona