Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

   Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności: 
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki! 
  Zespół Akademii PARP


  • Rozdział 1. Moje atrybuty

   Lekcja 1. Pesymizm i optymizm, jako  postawy y podejścia w życiu

   Lekcja 2. Wewnątrz i zewnątrzsterowność i ich wpływ na funkcjonowanie 

   Lekcja 3. Kompetencje osobiste

   Lekcja 4. Zestaw 7 aktywności zdrowego umysłu

   • Rozdział 2. Zarządzanie sobą w czasie

    Lekcja 1. Cele jako drogowskaz w życiu zawodowym i osobistym

    Lekcja 2. Nawyki i ich znaczenie w organizacji czasu

    • Rozdział 3. Motywacja w życiu zawodowym

     Lekcja 1. Wprowadzenie do motywacji

     Lekcja 2. Perspektywy motywacyjne

     • Rozdzial 4. Preferencyjne style zachowania

      Lekcja 1. Cztery style zachowania wg. Insights

      Lekcja 2. Sposoby pracy w zależności od stylu zachowania