Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Kurs „Finanse MŚP dla niefinansistów” zawiera nie tylko informacje teoretyczne, ale również szereg przykładów. Dzięki temu lepiej zrozumiecie zagadnienia finansowe przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 0h 30m

   Rozdział 1. Ryzyka w działalności gospodarczej oraz podstawowe informacje na temat systemu kontroli wewnętrznej

   W pierwszym rozdziale zapoznasz się z ryzykami pojawiającymi się w każdej działalności gospodarczej aby umieć je zidentyfikować. Dowiesz się, na czym polegają mechanizmy kontroli wewnętrznej, żeby wdrożyć je w obszarach, w których zidentyfikowano ryzyka.
   • Lekcja 1.1. Ryzyko gospodarcze, ryzyko operacyjne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Elementy kontroli wewnętrznej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Ryzyko gospodarcze, ryzyko operacyjne jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Elementy kontroli wewnętrznej jest oznaczona jako ukończona
  • 3h 10m

   Rozdział 2. Składniki sprawozdania finansowego – bilans i rachunek zysków i strat

   Bilans, rachunek zysków i strat, aktywa, pasywa, przychody i koszty – to tylko niektóre zagadnienia, które poruszymy w rozdziale drugim. Zrozumienie ich pomoże Ci wyciągać proste wnioski w odniesieniu do sytuacji finansowej firmy.
   • Lekcja 2.1. Bilans i aktywa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Źródła finansowania majątku, bilansowanie się bilansu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Rachunek zysków i strat Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Majątek trwały: środki trwałe Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.5. Majątek trwały: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.6. Majątek obrotowy: zapasy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.7. Majątek obrotowy: należności, rozliczenia międzyokresowe czynne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.8. Kapitały Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.9. Zobowiązania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.10. Przychody Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.11. Koszty Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.12. Analiza sprawozdania finansowego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Bilans i aktywa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Źródła finansowania majątku, bilansowanie się bilansu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Rachunek zysków i strat jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Majątek trwały: środki trwałe jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.5. Majątek trwały: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.6. Majątek obrotowy: zapasy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.7. Majątek obrotowy: należności, rozliczenia międzyokresowe czynne jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.8. Kapitały jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.9. Zobowiązania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.10. Przychody jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.11. Koszty jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.12. Analiza sprawozdania finansowego jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 40m

   Rozdział 3. Elementy wyceny księgowej, zarządzanie gotówką, rachunek podatkowy

   W ostatnim rozdziale zajmiemy się rachunkami: przepływów pieniężnych, podatkowym, księgowym. Dzięki temu wykonasz proste kalkulacje porównawcze samodzielnie i wyciągniesz z nich wnioski, które wpłyną na Twoje decyzje biznesowe.
   • Lekcja 3.1. Rachunek przepływów pieniężnych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Wycena końcoworoczna pozycji sprawozdawczych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Zysk brutto księgowy vs dochód podatkowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Księgowe skutki wybranych operacji finansowych – czyli o czym trzeba również pomyśleć na etapie zawierania transakcji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Rachunek przepływów pieniężnych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Wycena końcoworoczna pozycji sprawozdawczych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Zysk brutto księgowy vs dochód podatkowy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Księgowe skutki wybranych operacji finansowych – czyli o czym trzeba również pomyśleć na etapie zawierania transakcji jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.