Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki! 
  Zespół Akademii PARP


  • 1h 20m

   Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące BHP w firmie

   Pierwszy rozdział dostarczy Wam podstawowej wiedzy z zakresu BHP. Poznacie najważniejsze pojęcia regulacje w tym zakresie, dzięki czemu będziecie sprawnie poruszać się po tematyce związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zaznajomicie się z podstawowymi obowiązkami pracodawców i pracowników.
   Przekonacie się, że bezpieczeństwem pracy można sprawnie zarządzać, i dowiecie się, jak to robić dzięki wdrożeniu w Waszych firmach systemu zarządzania BHP.
   • Lekcja 1.1. Niezbędna wiedza z zakresu BHP Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Podstawowe obowiązki w zakresie BHP Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Zarządzanie BHP w firmie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Wdrożenie systemu zarządzania BHP Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.5. Ochrona pracowników Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Niezbędna wiedza z zakresu BHP jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Podstawowe obowiązki w zakresie BHP jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Zarządzanie BHP w firmie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Wdrożenie systemu zarządzania BHP jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.5. Ochrona pracowników jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 2. Obowiązki związane z eksploatacją obiektów i maszyn

   Ten rozdział dostarczy Wam wiedzy na temat zastosowania przepisów BHP w odniesieniu do użytkowania obiektów i maszyn w Waszej firmie.
   • Lekcja 2.1. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Maszyny i inne urządzenia techniczne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Pomiary czynników środowiska pracy, wyposażenie pracowników w odzież roboczą i środki ochrony Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Maszyny i inne urządzenia techniczne jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Pomiary czynników środowiska pracy, wyposażenie pracowników w odzież roboczą i środki ochrony jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 3. Zagrożenia na stanowiskach pracy, wypadki, choroby zawodowe

   W tym rozdziale omówimy możliwe zagrożenia, czynniki szkodliwe i sposoby zapobiegania im, co pozwoli ochronić życie i zdrowie pracowników.
   • Lekcja 3.1. Zagrożenia na stanowisku pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Ryzyko zawodowe Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Wypadki związane z wykonywaną pracą Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Zagrożenia na stanowisku pracy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Ryzyko zawodowe jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Wypadki związane z wykonywaną pracą jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 30m

   Rozdział 4. Pierwsza pomoc i ochrona przeciwpożarowa

   W ostatnim rozdziale omówimy zasady udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo w miejscu pracy.
   • Lekcja 4.1. Pierwsza pomoc Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Istota ochrony przeciwpożarowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Pierwsza pomoc jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Istota ochrony przeciwpożarowej jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.