Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

   Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności: 
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki! 
  Zespół Akademii PARP


  • 1h 20m

   Rozdział 1. Moje atrybuty

   Po zapoznaniu się z tym rozdziałem będziesz potrafił wskazać mocne strony własnego działania oraz kompetencje osobiste, które wykorzystujesz na co dzień.

   • Lekcja 1.1. Pesymizm i optymizm Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Wewnątrz i zewnątrzsterowność i ich wpływ na funkcjonowanie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Kompetencje osobiste Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Zestaw 7 aktywności zdrowego umysłu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 40m

   Rozdział 2. Zarządzanie sobą w czasie

   Przed Tobą rozdział drugi, który zachęci Cię do myślenia o zarządzaniu sobą w czasie, w oparciu o własne przekonania, doświadczenia, ale przede wszystkim, o wiedzę na ten temat i własne refleksje.

   • Lekcja 2.1. Cele jako drogowskaz w życiu zawodowym i osobistym Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Nawyki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 40m

   Rozdział 3. Motywacja w życiu zawodowym

   Przed Tobą rozdział trzeci. Sprawdź, jak jest z motywacją u Ciebie i w jaki sposób możesz ją sprawdzić i rozwijać u współpracowników.

   • Lekcja 3.1. Wprowadzenie do motywacji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Perspektywy motywacyjne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 40m

   Rozdzial 4. Preferencyjne style zachowania

   Przed Tobą rozdział czwarty. W tej części kursu dowiesz się, jaki masz sposób komunikacji i czym on się charakteryzuje.

   • Lekcja 4.1. Cztery style zachowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Sposoby pracy w zależności od stylu zachowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • Zakończenie

   Wiemy, że bardzo się napracowaliście wykonując wszystkie ćwiczenia w lekcjach, dlatego na koniec odpowiedzcie tylko na 10 pytań. Żeby zaliczyć test powinniście prawidłowo odpowiedzieć na 8 pytań.

   Do testu możecie podchodzić dowolną liczbę razy, ale zapamiętany zostanie Wasz ostatni wynik. Powodzenia!

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.

   • Test końcowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Pesymizm i optymizm jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Wewnątrz i zewnątrzsterowność i ich wpływ na funkcjonowanie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Kompetencje osobiste jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Zestaw 7 aktywności zdrowego umysłu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.1. Cele jako drogowskaz w życiu zawodowym i osobistym jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Nawyki jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.1. Wprowadzenie do motywacji jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Perspektywy motywacyjne jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.1. Cztery style zachowania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Sposoby pracy w zależności od stylu zachowania jest oznaczona jako ukończona