Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy,

  kurs „Prawo autorskie w biznesie” zawiera podstawowe informacje dotyczące stosowania prawa autorskiego w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt. „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 20m

   Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa autorskiego

   Rozdział pierwszy kursu ma na celu wprowadzenie do tematyki związanej z prawem autorskim. W tej części kursu poznasz podstawowe informacje na temat tego, co stanowi przedmiot ochrony prawnoautorskiej, oraz komu mogą przysługiwać prawa autorskie. Dowiesz się, jakie przesłanki musi spełniać utwór, aby korzystał z ochrony w świetle prawa autorskiego. Poznasz też stosowany w prawie podział na prawa autorskie osobiste i majątkowe.
   • 1h 0m

    Rozdział 2. Prawo autorskie w obrocie prawnym

    W rozdziale drugim zostaną wyjaśnione kwestie związane z funkcjonowaniem praw autorskich w obrocie prawnym. Dowiesz się m.in. w jaki sposób może dojść do przeniesienia autorskich praw majątkowych na inny podmiot. Poznasz też najważniejsze elementy umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz umowy o korzystanie z utworu. Dzięki temu będziesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu takich umów w praktyce.
    • 0h 45m

     Rozdział 3. Ochrona praw autorskich

     Rozdział trzeci kursu poświęcony jest ochronie praw autorskich osobistych i majątkowych. W tym rozdziale zgłębisz wiedzę na temat naruszeń praw autorskich, ale też sytuacji, w których mimo korzystania z utworu bez zgody twórcy do naruszenia nie dojdzie. Mowa o przypadkach korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku. Ponadto poznasz uprawnienia, jakie przysługują w świetle prawa w razie naruszenia praw autorskich.
     • 0h 40m

      Rozdział 4. Prawo autorskie w MŚP

      Rozdział czwarty jest ostatnim rozdziałem kursu. Ujęta w nim treść nawiązuje do sytuacji związanych ze stosowaniem prawa autorskiego w związku z różnymi działaniami podejmowanymi w firmie. Dowiesz się m.in., czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii (opartych na sztucznej inteligencji) na potrzeby prowadzonej działalności może prowadzić do naruszenia cudzych praw autorskich. Poznasz też zasady ochrony wizerunku na gruncie prawa autorskiego.
      • Certyfikat

       Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.