Dla właścicieli, kadry kierowniczej i pracowników pragnących zwiększyć bezpieczeństwo prawne prowadzonego biznesu: osobiste i korporacyjne.

Data publikacji: 18 września 2023 r.