Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Comliance w MŚP” zawiera praktyczne porady i wskazówki, w jaki sposób wdrożyć system „compliance”, aby pomógł prowadzić biznes zgodnie z przepisami prawa i standardami.

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt. „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 0m

   Rozdział 1. Czym jest compliance i dlaczego dotyczy każdego przedsiębiorstwa?

   Compliance to system zapewnienia zgodności działania przedsiębiorstwa z przepisami prawa, zasadami etyki, standardami i zobowiązaniami. Porządkuje te zagadnienia w firmie, buduje do niej zaufanie i chroni przed ryzykiem błędów i odpowiedzialności. Zakres działań objętych systemem określa się indywidualnie. Zależy on od zakresu działalności przedsiębiorstwa i możliwych konsekwencji braku zgodności.
   • Lekcja 1.1. Czym jest compliance i jakie daje korzyści? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Co obejmuje compliance w MŚP? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Czym jest compliance i jakie daje korzyści? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Co obejmuje compliance w MŚP? jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 30m

   Rozdział 2. Skuteczny system zarządzania zgodnością w MŚP

   W poprzednim rozdziale dowiedziałeś się, czym jest compliance, jakie przynosi korzyści oraz co obejmuje. W tym rozdziale dowiesz się, jakie znaczenie dla skuteczności systemu ma postawa kadry kierowniczej i dostosowanie systemu do specyfiki firmy i problemów Twojego przedsiębiorstwa.
   Aby określić, gdzie mogą pojawiać się problemy, musisz najpierw przyjrzeć się swojej firmie i jej otoczeniu z punktu widzenia zgodności. Następnie przeprowadzić ocenę ryzyka niezgodności i wypracować reakcję na wykryte zagrożenia. Na koniec wdrożyć pełny cykl zarządzania ryzykiem.
   • Lekcja 2.1. Przywództwo kierownictwa i system uszyty na miarę Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Zarządzanie ryzykiem niezgodności, cz. 1 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Zarządzanie ryzykiem niezgodności, cz. 2 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Przywództwo kierownictwa i system uszyty na miarę jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Zarządzanie ryzykiem niezgodności, cz. 1 jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Zarządzanie ryzykiem niezgodności, cz. 2 jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 3. Kim jest oficer compliance i dlaczego warto mieć go w firmie?

   Oficer compliance pełni kluczową rolę w systemie zarządzania zgodnością. Odpowiada za operacyjne działanie systemu. Zakres jego zadań i obowiązków powinien zapewniać mu odpowiednią moc sprawczą. Oficer compliance powinien być podporządkowany merytorycznie bezpośrednio kierownictwu firmy i ściśle z nim współdziałać.
   • Lekcja 3.1. Jaką pełni rolę oficer compliance i kto będzie dobrym kandydatem na to stanowisko? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Zadania, uprawnienia i umocowanie oficera compliance Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Jaką pełni rolę oficer compliance i kto będzie dobrym kandydatem na to stanowisko? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Zadania, uprawnienia i umocowanie oficera compliance jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 30m

   Rozdział 4. Etyka, antykorupcja, przeciwdziałanie nadużyciom

   Skuteczny system compliance opiera się na wartościach i przestrzeganiu zasad etyki. Musi obejmować rozwiązania antykorupcyjne i dotyczące unikania konfliktu interesów. Jego składowymi są także polityki compliance, kodeksy etyczne i procedury. Celem jest budowa w firmie dobrej kultury organizacyjnej: kultury compliance i uczciwości.
   • Lekcja 4.1. Korupcja w biznesie i na styku z sektorem publicznym Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Konflikt interesów w biznesie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Zarządzanie etyką i przeciwdziałanie korupcji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Korupcja w biznesie i na styku z sektorem publicznym jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Konflikt interesów w biznesie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Zarządzanie etyką i przeciwdziałanie korupcji jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 55m

   Rozdział 5. Sygnaliści i kanały zgłoszeniowe

   Stworzenie w firmie kanałów zgłoszeniowych i mechanizmów ochrony sygnalistów jest jednym ze stałych punktów programów compliance. Wkrótce dla niektórych firm stanie się obowiązkiem prawnym.
   Skuteczne systemy zgłoszeniowe są doskonałym narzędziem do ograniczania ryzyka nadużyć wewnętrznych i związanych z nimi strat.
   • Lekcja 5.1. Kim jest a kim nie jest sygnalista? Jego rola w firmie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Kanały zgłoszeniowe i działania następcze w MŚP Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 5. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 5.1. Kim jest a kim nie jest sygnalista? Jego rola w firmie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Kanały zgłoszeniowe i działania następcze w MŚP jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 6. Jak praktycznie wdrażać compliance w firmie?

   W pierwszej lekcji tego rozdziału przedstawimy ważne składniki programów zgodności, które nie zostały omówione w poprzednich lekcjach.
   W ostatniej lekcji zaproponujemy listę kolejnych zadań do realizacji, która pomoże uporządkować kolejność wdrażania rozwiązań systemowych.
   • Lekcja 6.1. Ważne składniki programów zgodności Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 6.2. Wdrożenie i doskonalenie systemu compliance Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 6. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 6.1. Ważne składniki programów zgodności jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 6.2. Wdrożenie i doskonalenie systemu compliance jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.