Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy,

  kurs „ABC zarządzania projektami IT” zawiera szereg podstawowych informacji z obszaru zarządzania projektami informatycznymi. Dzięki opisanym w kursie metodykom zapoznasz się z różnymi sposobami prowadzenia projektu IT. Osobom, które stawiają pierwsze kroki w zarządzaniu projektem polecamy realizację kursu pt.: „Zarządzanie projektami dla początkujących”.

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 5m

   Rozdział 1. Podstawowe informacje z obszaru zarządzania projektami informatycznymi

   Rozdział ten pozwoli na poznanie podstaw zarządzania projektami. Pomoże Ci zrozumieć, na czym polega specyfika projektów IT. Ponadto pozwoli na wskazanie najczęstszych przyczyn niepowodzeń projektów informatycznych. Dzięki niemu zapoznasz się z czynnikami, które mogą mieć wpływ na sukces projektów IT. Uzyskasz również wiedzę o podstawowych modelach realizacji projektów informatycznych, a także poznasz, na czym polega kierowanie projektem i jakie umiejętności oraz obowiązki ma kierownik projektu.
   • Lekcja 1.1. Wprowadzenie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Znaczenie, rola i obowiązki kierownika projektu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Sposoby realizacji projektu (modele) Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Wprowadzenie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Znaczenie, rola i obowiązki kierownika projektu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Sposoby realizacji projektu (modele) jest oznaczona jako ukończona
  • 2h 10m

   Rozdział 2. Metodyki realizacji projektu w modelu kaskadowym

   Dzięki temu rozdziałowi zgłębisz podstawowe informacji dotyczące dwóch najpopularniejszych metodyk kaskadowych. Zostaną przybliżone Ci najważniejsze elementy metodyki PRINCE2 – 7 tematów, 7 procesów i 7 pryncypiów. Ponadto zapoznasz się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z metodyką PMBOK.
   • Lekcja 2.1. PRINCE2 w IT – geneza i 7 tematów Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. PRINCE2 w IT – 7 procesów i 7 pryncypiów Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Zarządzanie projektem IT wg PMBoK – etap opracowania koncepcji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Zarządzanie projektem IT wg PMBoK – etapy: wymagania, planowanie, projektowanie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.5. Zarządzanie projektem IT wg PMBoK – etapy: budowa, dostawa, zamknięcie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. PRINCE2 w IT – geneza i 7 tematów jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. PRINCE2 w IT – 7 procesów i 7 pryncypiów jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Zarządzanie projektem IT wg PMBoK – etap opracowania koncepcji jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Zarządzanie projektem IT wg PMBoK – etapy: wymagania, planowanie, projektowanie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.5. Zarządzanie projektem IT wg PMBoK – etapy: budowa, dostawa, zamknięcie jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 5m

   Rozdział 3. Metodyki realizacji projektu w modelu przyrostowym i iteracyjnym

   W tym rozdziale zostaną Ci przedstawione informacje dotyczące trzech podstawowych metodyk iteracyjnych i/lub przyrostowych zarządzania projektami IT (czyli metodyk zgodnych z Agile). W lekcji 1 dowiesz się, czym jest Agile i jaki ma związek z przedstawionymi w kolejnych lekcjach metodykami Scrum oraz Kanban.
   • Lekcja 3.1. Agile Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Scrum Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Kanban Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Agile jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Scrum jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Kanban jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.