Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy,

  kurs „Podatek VAT w MŚP” zawiera praktyczne porady i wskazówki z zakresu zasad działania Podatku VAT. Ma na celu zapoznać uczestników kursu z aktualnymi przepisami dotyczącymi rozliczania podatku VAT oraz sprawozdawczości z tym związanej. Kurs skierowany jest do osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej lub przedsiębiorców już prowadzących swój biznes.

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt. „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 2h 0m

   Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe – czym jest podatek VAT, kto go płaci i z jakimi czynnościami jest związany

   Podatek VAT stanowi aktualnie najważniejsze źródło dochodu budżetu państwa, a jego powszechność powoduje, że niemal każda osoba, która dokonuje jakichkolwiek zakupów spotyka się z podatkiem VAT doliczonym do cen nabywanych towarów lub usług. Mimo tego, że wszyscy w pewien sposób „płacą VAT”, nie wszyscy są jego podatnikami, a mechanizm jego działania nie jest szeroko znany. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od tego, czy korzysta ze zwolnienia z VAT czy też jest jego czynnym podatnikiem, powinien zdawać sobie sprawę, kiedy ciążą na nim obowiązki związane z podatkiem VAT, które z wykonywanych przez niego czynności powodują obowiązek rozliczenia VAT, a ze względu na ścisły związek podatku VAT z systemem prawnym Unii Europejskiej, w jakim kraju powinno nastąpić rozliczenie.
   • Lekcja 1.1. Mechanizm działania podatku VAT Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Podatnik podatku VAT – kto płaci VAT? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Podstawowe czynności podlegające podatkowi VAT – dostawa towarów Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Podstawowe czynności podlegające podatkowi VAT – świadczenie usług Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.5. Import usług Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 1 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Mechanizm działania podatku VAT jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Podatnik podatku VAT – kto płaci VAT? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Podstawowe czynności podlegające podatkowi VAT – dostawa towarów jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Podstawowe czynności podlegające podatkowi VAT – świadczenie usług jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.5. Import usług jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 40m

   Rozdział 2. Moment rozliczenia podatku VAT, możliwość jego odliczenia, zwolnienie z podatku VAT i zasady fakturowania

   Zrozumienie mechanizmu działania podatku VAT w przypadku podatników zobowiązanych do jego rozliczania jest bardzo ważne ze względu na ich funkcjonowanie w przestrzeni biznesowej, planowanie polityki cenowej czy zachowanie płynności finansowej. Sprawne korzystanie z systemu odliczenia i zwrotu podatku VAT, świadomy wybór zwolnień z podatku VAT czy prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego może korzystnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorstwa pozwalając na lepsze dysponowanie wolnymi środkami finansowymi w perspektywie krótkich okresów, takich jak miesiąc czy kwartał.
   • Lekcja 2.1. Obowiązek podatkowy w podatku VAT – czyli kiedy trzeba rozliczyć podatek VAT Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT, czyli kwota, do jakiej należy doliczyć podatek VAT, oraz obowiązujące stawki VAT Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Odliczenie i zwrot podatku VAT Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Zwolnienie z podatku VAT Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.5. Faktura w podatku VAT Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 2 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Obowiązek podatkowy w podatku VAT – czyli kiedy trzeba rozliczyć podatek VAT jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT, czyli kwota, do jakiej należy doliczyć podatek VAT, oraz obowiązujące stawki VAT jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Odliczenie i zwrot podatku VAT jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Zwolnienie z podatku VAT jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.5. Faktura w podatku VAT jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 3. Międzynarodowy obrót towarami w podatku VAT

   Podatek VAT istnieje w obrocie towarami nie tylko na terenie Polski, ale dotyczy również dostaw realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. W dobie licznych ułatwień w nawiązywaniu międzynarodowych kontraktów, nawet najmniejsi przedsiębiorcy mogą spotkać się z eksportem i importem towarów oraz, co ma miejsce jeszcze częściej, wewnątrzwspólnotową dostawą i wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.
   • Lekcja 3.1. Eksport i import w podatku VAT Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w podatku VAT oraz sprzedaż wysyłkowa z terytorium Polski Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 3 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Eksport i import w podatku VAT jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w podatku VAT oraz sprzedaż wysyłkowa z terytorium Polski jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 40m

   Rozdział 4. Podstawowe obowiązki podatnika podatku VAT

   Podatek VAT rozliczany jest przez podatników samodzielnie. Oznacza to, że organ podatkowy tylko wyjątkowo dokonuje obliczenia podatku VAT, najczęściej w sytuacji pomyłki wykrytej w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego. Samodzielne rozliczanie wiąże się z wieloma obowiązkami leżącymi po stronie podatnika poczynając od rejestracji dla celów rozliczania konkretnych transakcji, poprzez prowadzenie stosownych ewidencji, które okresowo udostępniane są organom podatkowym, kończąc na zapłacie podatku.
   • Lekcja 4.1. Podstawowe obowiązki podatnika podatku VAT Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Mechanizm podzielonej płatności oraz Biała lista podatników VAT Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 4 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Podstawowe obowiązki podatnika podatku VAT jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Mechanizm podzielonej płatności oraz Biała lista podatników VAT jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.