Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „ABC postępowania administracyjnego” zawiera podstawowe informacje na temat postępowania administracyjnego. Dowiesz się z niego przede wszystkim, czym jest i jak przebiega postępowanie administracyjne.
  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP


  • 1h 0m

   Rozdział 1. Postępowanie administracyjne

   W tym rozdziale poznasz podstawowe pojęcia związane z administracją publiczną. Dowiesz się też, dlaczego warto rozumieć, jak przebiega postępowanie administracyjne.

   • Lekcja 1.1. Podstawowe pojęcia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Organy administracyjne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Strony postępowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Załatwienie sprawy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Podstawowe pojęcia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Organy administracyjne jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Strony postępowania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Załatwienie sprawy jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 2. Komunikacja z urzędem

   W tym rozdziale dowiesz się, jak zadbać o skuteczną komunikację z urzędem. Powiemy, jak wysyłać pisma za pomocą poczty tradycyjnej oraz kanałów elektronicznych, a także jakiej korespondencji możesz się spodziewać od urzędu.

   • Lekcja 2.1. Wysyłanie pism do urzędu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Doręczenia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Doręczenia elektroniczne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Wysyłanie pism do urzędu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Doręczenia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Doręczenia elektroniczne jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 3. Przebieg postępowania administracyjnego

   W tym rozdziale omówimy szczegółowo przebieg postępowania administracyjnego: od jego wszczęcia aż do wydania decyzji. Przybliżymy zasady postępowania administracyjnego oraz skutki ich naruszenia. Dowiesz się, kiedy zaczyna się, a kiedy kończy się postępowanie i czy zostało ono prawidłowo przeprowadzone. Ta wiedza pozwoli Ci ocenić, czy wydana w sprawie decyzja administracyjna jest prawidłowa, czy jednak lepiej jest się od niej odwołać.

   • Lekcja 3.1. Zasady a szczegółowe przepisy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Wszczęcie postępowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Postępowanie wyjaśniające Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Zakończenie postępowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Zasady a szczegółowe przepisy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Wszczęcie postępowania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Postępowanie wyjaśniające jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Zakończenie postępowania jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 4. Jak się odwołać?

   W tym rozdziale zdobędziesz wiedzę na temat odwołań od decyzji administracyjnych oraz innych środków prawnych, które możesz wykorzystać, jeśli nie będziesz zgadzać się z decyzją, którą wyda urząd.

   • Lekcja 4.1. Złożenie odwołania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Zrzeczenie się odwołania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Inne środki prawne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Złożenie odwołania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Zrzeczenie się odwołania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Inne środki prawne jest oznaczona jako ukończona
  • Rozdział 5. Powrót do starych spraw

   W tym rozdziale poznasz podstawowe informacje na temat Funduszy Europejskich. Zaczniemy od wyjaśnienia, skąd pochodzą pieniądze przyznawane z Funduszy, kto zatwierdza budżet i decyduje o jego podziale, a także na co można go przeznaczyć. Przedstawimy poszczególne fundusze i programy, w ramach których przyznawane są środki. Omówimy też system zarządzania, monitorowania i kontroli wydatkowania środków na poziomie unijnym. Poznasz również źródła, do których można sięgnąć, aby znaleźć informacje o Unii Europejskiej.

   • Lekcja 5.1. Wyjaśnienie i sprostowanie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Zmiana decyzji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.3. Wznowienie postępowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.4. Stwierdzenie nieważności Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 5. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 5.1. Wyjaśnienie i sprostowanie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Zmiana decyzji jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.3. Wznowienie postępowania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.4. Stwierdzenie nieważności jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.