Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Jak efektywnie pracować i zarządzać zdalnie personelem?” zawiera nie tylko informacje ale również szereg przykładowych narzędzi, dzięki którym praca zdalna może stać się bardziej efektywna. 

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP


  • 0h 40m

   Rozdział 1. Praca zdalna z perspektywy psychologii

   W tym rozdziale poznasz perspektywę psychologiczną, której świadomość jest kluczowa do stworzenia efektywnego modelu pracy zdalnej. Zrozumienie, czego potrzebują ludzie w systemie pracy zdalnej i dlaczego tak jest, pozwoli Ci uniknąć wielu pułapek, które wiążą się z przeniesieniem dotychczasowego sposobu pracy do rzeczywistości online. Poznasz najczęstsze błędy, które towarzyszą wprowadzaniu modelu pracy zdalnej. Wskażemy konkretne obszary, o które warto zadbać, projektując system, który pomoże utrzymać dotychczasowy poziom motywacji pracowników, zapewni im odpowiedni poziom bezpieczeństwa, poczucia wspólnoty i przynależności do zespołu – Tobie z kolei dając możliwość efektywnego zarządzania zespołem.

   • Lekcja 1.1. Czego potrzebujemy, by móc efektywnie pracować? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Najczęstsze błędy w pracy zdalnej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 1. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 1.1. Czego potrzebujemy, by móc efektywnie pracować? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Najczęstsze błędy w pracy zdalnej jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 15m

   Rozdział 2. Psychologia w praktyce, czyli cztery funkcje zarządzania

   W tym rozdziale dowiesz się, jak zastosować wiedzę z rozdziału 1 w praktyce. Ponadto zorientujesz się, jak wdrożyć system pracy zdalnej w Twojej firmie. Skupimy się na czterech podstawowych obszarach zarządzania. Będą to: 
    •  wyznaczanie celów i planowanie pracy;
    •  organizowanie pracy;
    •  kierowanie, czyli nadawanie kierunku, i ustalanie priorytetów w pracy;
    •  monitorowanie i kontrola, czyli działania, bez których nie da się sprawnie zarządzać.

   • Lekcja 2.1. Wyznaczanie celów i planowanie pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Organizowanie pracy własnej/pracowników Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Nadawanie kierunku i przyznawanie priorytetów Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Monitorowanie i kontrola, czyli to, czego nikt nie lubi Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 2. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 2.1. Wyznaczanie celów i planowanie pracy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Organizowanie pracy własnej/pracowników jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Nadawanie kierunku i przyznawanie priorytetów jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Monitorowanie i kontrola, czyli to, czego nikt nie lubi jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 0m

   Rozdział 3. Cztery funkcje zarządzania w modelu pracy zdalnej

   W tym rozdziale poznasz przykłady firm, które wprowadziły skuteczny system pracy zdalnej. Na bazie tych przykładów wybierzesz konkretne rozwiązania, które w Twojej firmie dadzą największe szanse na podniesienie efektywności pracy – Twojej i Twoich pracowników. Przykłady są z różnych branż, tak by dostarczyć Ci możliwie dużo inspiracji i gotowych, sprawdzonych rozwiązań rynkowych.


   • Lekcja 3.1. Nowa struktura działania w pracy zdalnej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Przydzielanie zadań i utrzymanie relacji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Motywacja zespołu i monitorowanie pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 3. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 3.1. Nowa struktura działania w pracy zdalnej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Przydzielanie zadań i utrzymanie relacji jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Motywacja zespołu i monitorowanie pracy jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 15m

   Rozdział 4. Narzędzia i metody wspierające efektywność pracy zdalnej

   W tym rozdziale poznasz wybrane narzędzia, które mogą znacznie podnieść efektywność pracy zdalnej – zarówno w wymiarze osobistym, jak i na poziomie całego zespołu. Mogą one być stosowane w różnych modelach pracy zdalnej, zarówno tych bardziej dyrektywnych, jak i tych nakierowanych na relacyjność i współdziałanie. Omówimy najczęściej używane kalendarze online, matrycę PILNE/WAŻNE, kartę monitoringową a3 oraz formułę spotkań rozwojowych, skupionych na transferze wiedzy.


   • Lekcja 4.1. Kalendarz online w pracy zdalnej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Matryca Eisenhowera Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Road map Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.4. Raport A3, czyli monitorowanie w 15 minut Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.5. Cykliczne spotkania z wymianą wiedzy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 4. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 4.1. Kalendarz online w pracy zdalnej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Matryca Eisenhowera jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Road map jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.4. Raport A3, czyli monitorowanie w 15 minut jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.5. Cykliczne spotkania z wymianą wiedzy jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 0m

   Rozdział 5. Jak wprowadzić nowe zasady pracy zdalnej w zespole?

   W tym rozdziale dowiesz się, jak przygotować zespół do wprowadzenia systemu pracy zdalnej. Przeprowadzimy Cię przez proces komunikacji zmiany, pokażemy, w jaki sposób zaplanować, monitorować i korygować proces wdrożenia z wykorzystaniem narzędzi poznanych w poprzednich częściach kursu. Na końcu rozdziału znajdziesz również listę kontrolną, która pomoże Ci przygotować i zweryfikować własny plan wdrożenia systemu pracy zdalnej.


   • Lekcja 5.1. Kluczowe aspekty we wprowadzaniu zmian Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Exposé menedżera Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.3. Wdrożenie systemu pracy zdalnej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 5. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 5.1. Kluczowe aspekty we wprowadzaniu zmian jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Exposé menedżera jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.3. Wdrożenie systemu pracy zdalnej jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 0h 20m

   Rozdział 6. Najczęstsze pułapki podczas wdrażania nowego sytemu pracy

   W tym rozdziale omówimy najczęstsze błędy, jakie są popełniane na etapie wdrażania systemu pracy zdalnej, oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Omawiane trudności będą dotyczyć kluczowych obszarów, wpływających na efektywność procesu zarządzania praca zdalną. Zaprezentujemy konkretne przykłady i propozycje rozwiązań, które sprawdzą się również w Twojej firmie.

   • Lekcja 6.1. Sposoby unikania zagrożeń Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 6. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 6.1. Sposoby unikania zagrożeń jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.