Tematyka

 • 0h 40m

  Rozdział 1. Przygotowania do eksportu

  Rozdział 1 zawiera wprowadzenie do eksportu, czyli podstawowe informacje na temat tego, czym jest eksport i jakie rozróżniamy jego rodzaje, co można eksportować, jak wygląda eksport w Unii Europejskiej i poza nią. Ponadto Rozdział 1 zawiera informacje na temat przygotowania strategii eksportowej. Poruszona została również kwestia wyboru towaru eksportowego, analizy klientów, konkurencji oraz przygotowania przedsiębiorstwa do eksportu.

  Lekcja 1: Wprowadzenie do eksportu

  Lekcja 2: Jak rozpocząć eksport?  • 0h 40m

   Rozdział 2: „Papierologia”, czyli jakich dokumentów potrzebujesz w eksporcie

   Rozdział 2 zawiera najważniejsze informacje dotyczące dokumentacji potrzebnej w eksporcie, w tym dokumentów związanych z płatnościami, transportem i formalnościami celnymi. Ponadto rozdział 2 zawiera informacje związane z zawieraniem umowy handlowej, w tym kwestie negocjacji, właściwego prawa, komunikacji, płatności i odpowiedzialności umownej.

   Lekcja 1. Dokumentacja eksportowa

   Lekcja 2. Zawieranie umów w eksporcie

   • 0h 40m

    Rozdział 3: Eksport w praktyce

    Rozdział 3 zawiera informacje dotyczące opodatkowania w eksporcie podatkiem VAT, przedstawia formy płatności oraz omawia zagadnienie formalności celnych w eksporcie. Ponadto rozdział 3 zawiera najważniejsze informacje związane z transportem towarów, w tym wyborem przewoźnika i spedytora, ubezpieczeniami w transporcie oraz odpowiedzialnością za szkody w transporcie towarów.

    Lekcja 1. Eksport a podatki

    Lekcja 2. Międzynarodowy transport towarów