Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Eksport dla początkujących” zawiera praktyczne porady i wskazówki dla osób, które myślą o ekspansji na rynki zagraniczne. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 0m

   Rozdział 1. Przygotowania do eksportu

   Rozdział 1 zawiera wprowadzenie do eksportu, czyli podstawowe informacje na temat tego, czym jest eksport i jakie rozróżniamy jego rodzaje, co można eksportować, jak wygląda eksport w Unii Europejskiej i poza nią. Ponadto Rozdział 1 zawiera informacje na temat przygotowania strategii eksportowej. Poruszona została również kwestia wyboru towaru eksportowego, analizy klientów, konkurencji oraz przygotowania przedsiębiorstwa do eksportu.


   • Lekcja 1.1. Wprowadzenie do eksportu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Jak rozpocząć eksport? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 1.1. Wprowadzenie do eksportu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Jak rozpocząć eksport? jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 10m

   Rozdział 2: „Papierologia”, czyli jakich dokumentów potrzebujesz w eksporcie

   Rozdział 2 zawiera najważniejsze informacje dotyczące dokumentacji potrzebnej w eksporcie, w tym dokumentów związanych z płatnościami, transportem i formalnościami celnymi. Ponadto rozdział 2 zawiera informacje związane z zawieraniem umowy handlowej, w tym kwestie negocjacji, właściwego prawa, komunikacji, płatności i odpowiedzialności umownej.

   • Lekcja 2.1. Dokumentacja eksportowa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Zawieranie umów w eksporcie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 2.1. Dokumentacja eksportowa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Zawieranie umów w eksporcie jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 0m

   Rozdział 3: Eksport w praktyce

   Rozdział 3 zawiera informacje dotyczące opodatkowania w eksporcie podatkiem VAT, przedstawia formy płatności oraz omawia zagadnienie formalności celnych w eksporcie. Ponadto rozdział 3 zawiera najważniejsze informacje związane z transportem towarów, w tym wyborem przewoźnika i spedytora, ubezpieczeniami w transporcie oraz odpowiedzialnością za szkody w transporcie towarów.

   • Lekcja 3.1. Eksport a podatki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Międzynarodowy transport towarów Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 3.1. Eksport a podatki jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Międzynarodowy transport towarów jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.