Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu, kurs „Cyberbezpieczeństwo w MŚP” zawiera praktyczne porady i wskazówki - jak rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością.

  E-kurs skierowany jest do osób osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców prowadzących swój biznes.

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt. „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 15m

   Rozdział 1. Czym jest cyberbezpieczeństwo?

   • Lekcja 1.1. Wprowadzenie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Przegląd dostępnych technologii Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Cyberbezpieczeństwo w Twojej firmie. Część 1 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Cyberbezpieczeństwo w Twojej firmie. Część 2 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Wprowadzenie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Przegląd dostępnych technologii jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Cyberbezpieczeństwo w Twojej firmie. Część 1 jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Cyberbezpieczeństwo w Twojej firmie. Część 2 jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 30m

   Rozdział 2. Polityka bezpieczeństwa

   • Lekcja 2.1. Wprowadzenie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Hasła Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Zasady postępowania z plikami Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. BYOD Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.5. Szyfrowanie i backup danych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Wprowadzenie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Hasła jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Zasady postępowania z plikami jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. BYOD jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.5. Szyfrowanie i backup danych jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 3. Nie tylko technologia

   • Lekcja 3.1. Socjotechnika Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Phishing Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Inne rodzaje cyberataków Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Socjotechnika jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Phishing jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Inne rodzaje cyberataków jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 4. Chmura i outsourcing usług bezpieczeństwa

   • Lekcja 4.1. Korzystanie z chmury Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Narzędzia bezpieczeństwa dostępne w chmurach publicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Outsourcing usług bezpieczeństwa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Korzystanie z chmury jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Narzędzia bezpieczeństwa dostępne w chmurach publicznych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Outsourcing usług bezpieczeństwa jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.