Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Ubezpieczenie społeczne w MŚP” zawiera praktyczne porady i wskazówki z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych dla osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców prowadzących swój biznes. 

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt. „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 0m

   Rozdział 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom

   System zabezpieczenia społecznego jest ważnym elementem każdej gospodarki. Wpływa nie tylko na samych obywateli, ale także na podmioty gospodarcze działające w danym kraju. Ustalone zasady osiągania korzyści z tego systemu łączą się z kosztami, które muszą ponosić przedsiębiorcy i ubezpieczeni. Środki, które przeznaczane są na emerytury, renty i inne wypłaty pochodzą ze składek, które opłacają zatrudnieni i ich pracodawcy. Ważnym elementem dla każdego przedsiębiorstwa jest znajomość zasad naliczania składek i ustalania ich wysokości, co pomaga przedsiębiorcom lepiej zarządzać pieniędzmi.

   • Lekcja 1.1. System ubezpieczeniowy w praktyce Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Składki od ubezpieczonego i płatnika Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Dodatkowe składki płacone do ZUS Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 1 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. System ubezpieczeniowy w praktyce jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Składki od ubezpieczonego i płatnika jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Dodatkowe składki płacone do ZUS jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 15m

   Rozdział 2. Optymalizacja składkowa

   Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie zawsze jest obowiązkowe dla wszystkich ubezpieczonych i od wszystkich przychodów. Kluczową wiedzą w tym zakresie wykazują się przedsiębiorcy, którzy znają przepisy dotyczące zwolnień składkowo-podatkowych oraz rozróżniają poszczególne tytuły do podlegania ubezpieczeniom przez pracowników i osoby niebędące pracownikami. Ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest optymalizacja składkowa, która pozwala osiągać korzyści finansowe przy ustalaniu kosztów pracy zatrudnianych osób.

   • Lekcja 2.1. Podstawa naliczania składek społecznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Kiedy możemy nie naliczać składek od pracowników? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Kiedy możemy nie naliczać składek od zleceniobiorców lub innych osób niebędących pracownikami? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 2 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Podstawa naliczania składek społecznych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Kiedy możemy nie naliczać składek od pracowników? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Kiedy możemy nie naliczać składek od zleceniobiorców lub innych osób niebędących pracownikami? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 45m

   Rozdział 3. Świadczenia przysługujące ubezpieczonym

   Ubezpieczeni nabywają prawo do różnych świadczeń z tytułu opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia. Rodzaje tych świadczeń, ich wysokość i zasady rozliczania to ważne informacje nie tylko dla samych ubezpieczonych, ale także dla zatrudniających ich pracodawców i zleceniodawców. Będąc płatnikami składek zakłady pracy czasami mają prawo do wypłacania zasiłków w imieniu ZUS. Z kolei przedsiębiorcy wypłatę świadczeń otrzymują bezpośrednio z ZUS i dla nich ważne jest, by wiedzieli, jakie składki służą nabyciu prawa do zasiłków na okoliczność braku możliwości wykonywania pracy z powodu choroby czy też macierzyństwa.

   • Lekcja 3.1. Świadczenia dla osób chorych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Świadczenia dla osób zdrowych, które nie mogą wykonywać pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.5. Jak obliczyć podstawę zasiłkową i wysokość świadczeń? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 3 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Świadczenia dla osób chorych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Świadczenia dla osób zdrowych, które nie mogą wykonywać pracy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.5. Jak obliczyć podstawę zasiłkową i wysokość świadczeń? jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 4. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

   Osoby prowadzące działalność gospodarczą, swoją uwagę muszą koncentrować nie tylko na realizacji planów biznesowych, ale także na obowiązkach, jakie ciążą na nich z tytułu zatrudniania osób do pracy. Wypłacanie wynagrodzenia to nie tylko naliczanie poprawnej wartości do wypłaty dla osób zatrudnionych, ale także odprowadzanie składek do ZUS i pobieranie zaliczki na podatek, przygotowywanie odpowiednich sprawozdań i rozliczeń. Każdy przedsiębiorca powinien znać zależności pomiędzy kosztem pracy, a kwotą do wypłaty, by nie tylko nie zaniedbywać obowiązków wobec instytucji publiczno-prawnych, ale także wynagradzać pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

   • Lekcja 4.1. Zgłoszenia do ubezpieczeń Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Dokumentacja rozliczeniowa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Inne dokumenty przekazywane do ZUS Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 4 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Zgłoszenia do ubezpieczeń jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Dokumentacja rozliczeniowa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Inne dokumenty przekazywane do ZUS jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.