Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

   Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności: 
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki! 
  Zespół Akademii PARP


  • 0h 45m

   Rozdział 1. Co to znaczy być menedżerem?

   Kierownik to nie tylko funkcja czy stanowisko, to przede wszystkim autorytet i szacunek wśród osób, z którymi się pracuje.
   W pierwszym rozdziale dowiesz się kim właściwie jest kierownik, jakie role powinien przyjmować i jak może uniknąć podstawowych błędów.
   • Lekcja 1.1. Podstawowe wiadomości Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Role i kompetencje dobrego kierownika Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Ćwiczenia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 30m

   Rozdział 2. Jak dostosować styl kierowania do pracownika?

   Niektórym kierownikom wydaje się, że styl kierowania należy dostosować do sytuacji, inni sądzą, że kierownik powinien po prostu postępować w zgodzie ze swoim charakterem i temperamentem. Ale czy istnieje jeden, najlepszy styl kierowania ludźmi? Niestety nie! Ale dzięki pewnym wskazówkom możliwe jest dopasowanie stylu kierowania do różnych sytuacji zawodowych.
   • Lekcja 2.1. Poziomy dojrzałości Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Style kierowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 30m

   Rozdział 3. Jak wyznaczać cele warte realizacji?

   Prawidłowe wyznaczanie celów pracownikowi jest ważnym czynnikiem wpływającym na motywację. Pracownik, który dokładnie wie, co ma robić, ile ma na to czasu i po co to robi, podchodzi do swojego zadania poważniej niz pracownik, którego zadanie nie jest tak konkretne, a czas jego realizacji nieokreślony.

   • Lekcja 3.1. Wyznaczanie celów Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Zarządzanie przez cele Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 30m

   Rozdział 4. Jak delegować zadania?

   Często zdarza się, że kierownicy chcąc jak najlepiej wypełnić powierzone im zadania, biorą całą odpowiedzialność na siebie. Mają silną wewnętrzną potrzebę sprawowania kontroli nad wszystkimi zadaniami i poszczególnymi pracownikami. Obawiają się choćby częściowej utraty władzy, nie zdając sobie sprawy z korzyści, jakie niesie delegowanie uprawnień.

   • Lekcja 4.1. Delegowanie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Rozmowa delegująca Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 30m

   Rozdział 5. Egzekwowanie i motywowanie.

   Jednym z zadań kierowników jest egzekwowanie realizacji postawionych pracownikom celów. Egzekwowanie wykonania zadań łączy się z posiadaniem autorytetu, ale również z jasno określonymi zasadami, co do konsekwencji łamania dyscypliny pracy, czy też braku terminowości wykonania zadań.

   • Lekcja 5.1. Egzekwowanie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Motywowanie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • Zakończenie

   Wiemy, że bardzo się napracowaliście wykonując wszystkie ćwiczenia w lekcjach, dlatego na koniec odpowiedzcie tylko na 10 pytań. Żeby zaliczyć test powinniście prawidłowo odpowiedzieć na 8 pytań.

   Do testu możecie podchodzić dowolną liczbę razy, ale zapamiętany zostanie Wasz ostatni wynik. Powodzenia!

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.

   • Test końcowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Podstawowe wiadomości jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Role i kompetencje dobrego kierownika jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Ćwiczenia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.1. Poziomy dojrzałości jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Style kierowania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.1. Wyznaczanie celów jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Zarządzanie przez cele jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.1. Delegowanie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Rozmowa delegująca jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.1. Egzekwowanie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Motywowanie jest oznaczona jako ukończona