Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Spółka akcyjna” zawiera podstawowe informacje na temat spółki akcyjnej. Dowiesz się z niego, czym konkretnie jest spółka akcyjna, poznasz jej cechy oraz kiedy warto zdecydować się na własną działalność gospodarczą.
  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP


  • 0h 45m

   Rozdział 1. Podstawowe informacje o spółce akcyjnej

   W tym rozdziale poznasz świat spółek oraz zrozumiesz, czym konkretnie jest spółka akcyjna i co oznacza, że spółka jest publiczna. Poznasz jej podstawowe cechy oraz dowiesz się, kiedy warto zdecydować się na taką formę prowadzenia działalności gospodarczej. 


   • Lekcja 1.1. Co to jest spółka akcyjna Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Dla kogo przeznaczona jest spółka akcyjna? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Spółka publiczna Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Co to jest spółka akcyjna jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Dla kogo przeznaczona jest spółka akcyjna? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Spółka publiczna jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 2. Zakładamy spółkę akcyjną

   W tym rozdziale poznasz proces zakładania spółki akcyjnej. Dowiesz się, czym są akcje oraz kogo nazywa się akcjonariuszem. Poznasz także formalne obowiązki oraz koszty związane z rejestracją spółki.


   • Lekcja 2.1. Założenie spółki akcyjnej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Akcjonariusze Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Obowiązki rejestrowe po założeniu spółki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Założenie spółki akcyjnej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Akcjonariusze jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Obowiązki rejestrowe po założeniu spółki jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 3. Podstawowe informacje o akcjonariuszach i akcjach

   W tym rozdziale zapoznasz się ze szczegółowymi informacjami na temat bycia akcjonariuszem. Poznasz prawa i obowiązki takiej osoby oraz gdzie na ten temat możesz znaleźć informację. Ponadto przybliżymy Ci co dokładnie można zrobić z akcjami, co wynika z ich posiadania oraz jak je sprzedać.


   • Lekcja 3.1. Prawa i obowiązki akcjonariuszy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Akcje Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Rozporządzanie akcjami Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Prawa i obowiązki akcjonariuszy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Akcje jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Rozporządzanie akcjami jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 20m

   Rozdział 4. Kompetencje i obowiązki organów spółki

   W rozdziale IV skupiamy się na funkcjonowaniu spółki. Dowiesz się jakie musi ona posiadać organy, jakie są ich kompetencje oraz sposoby działania. Co więcej, poznasz kto i w jaki sposób staje się członkiem danego organu oraz jakie są jego obowiązki i prawa wobec spółki.


   • Lekcja 4.1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Zarząd Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Rada Nadzorcza Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.4. Prokura Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.5. Odpowiedzialność cywilnoprawna Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Zarząd jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Rada Nadzorcza jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.4. Prokura jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.5. Odpowiedzialność cywilnoprawna jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 5. Zmiany, rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

   W tym rozdziale zaczynamy zastanawiać się nad zmianami w już funkcjonującej spółce. Przeprowadzimy Cię przez procedurę zmiany statutu spółki, wyjaśnimy co to jest podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz wskażemy, jak tego możesz dokonać. Na koniec opowiemy co się dzieje, kiedy zdecydujesz wraz z pozostałymi akcjonariuszami o zakończeniu działalności gospodarczej.


   • Lekcja 5.1. Zmiana statutu spółki akcyjnej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.3. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 5. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 5.1. Zmiana statutu spółki akcyjnej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.3. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.