Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Kurs „Marketing internetowy – kurs zaawansowany II stopnia” jest kontynuacją kursu „Marketing internetowy – kurs zaawansowany I stopnia” i jest skierowany do osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców już prowadzących swój biznes lub osób pracujących w obszarze marketingu internetowego.

  UWAGA! Kurs skierowany jest do osób posiadających ponad podstawową wiedzę z obszaru marketingu internetowego. Wszystkie osoby chcące wyciągnąć z kursu jak najwięcej wiedzy zapraszamy do skorzystania z kursu zaawansowanego I stopnia dostępnego pod linkiem tutaj.

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 30m

   Rozdział 1. Strategia kampanii e-marketingowych

   W rozdziale pierwszym zawarto informacje dotyczące budowania strategii kampanii marketingowej online i planowania strategicznego.

   Przedstawione zostało narzędzie do opracowania strategii e-kampanii (brief) wraz ze szczegółowym omówieniem jego zakresu oraz wskazaniem przykładu gotowej strategii. Szczególną uwagę poświęcono analizie grupy docelowej, która jest punktem wyjścia do skutecznej e-kampanii.

   Ponadto w rozdziale omówiono rodzaje i cele e-kampanii, podział kanałów komunikacji wraz z przykładami kanałów, które warto wykorzystać podczas e-kampanii, a także zaprezentowano, jak wykonać wstępny plan e-kampanii, z podziałem na wybrane formaty reklamowe.

   • Lekcja 1.1. Etapy tworzenia strategii e-marketingowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Brief kreatywny Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Analiza grupy docelowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Planowanie strategiczne e-kampanii Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.5. Przykład tworzenia strategii e-marketingowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Etapy tworzenia strategii e-marketingowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Brief kreatywny jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Analiza grupy docelowej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Planowanie strategiczne e-kampanii jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.5. Przykład tworzenia strategii e-marketingowej jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 2. Planowanie i realizacja kampanii e-marketingowej

   W poprzednim rozdziale skupiono się na strategii i planowaniu strategicznym e-kampanii. W rozdziale drugim przedstawiono modele i narzędzia realizacji tej strategii (AIDA, lejek marketingowy), a planowanie strategiczne uzupełniono o plan operacyjny (model SOSTAC), którego zadaniem jest wdrażać opracowane strategie życie.

   Nawet najlepsza strategia na nic się nie zda, jeśli będzie tylko zbiorem decyzji. Trzeba ją wdrożyć w życie, a następnie kontrolować i wyciągać wnioski z efektów podjętych działań.
   • Lekcja 2.1. Narzędzia do planowania e-kampanii marketingowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Planowanie i realizacja strategii e-marketingowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Narzędzia do planowania e-kampanii marketingowej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Planowanie i realizacja strategii e-marketingowej jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 3. Płatne działania e-marketingowe, które warto wdrożyć

   W poprzednich rozdziałach omówiono strategię i planowanie e-kampanii. W rozdziale trzecim przedstawiono propozycję narzędzi płatnych, z których warto skorzystać podczas e-kampanii, aby wzmocnić jej zasięg i skuteczność. Omówione zostały reklamy Google Ads oraz Facebook Ads, a także programy partnerskie i artykuły sponsorowane. Rozdział zawiera również informacje na temat modeli rozliczeń i emisji kampanii marketingowych w sieci.

   • Lekcja 3.1. Płatne reklamy w Google Ads i Facbook Ads – część I Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Płatne reklamy w Google Ads i Facbook Ads – część II Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Programy partnerskie i artykuły sponsorowane Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Płatne reklamy w Google Ads i Facbook Ads – część I jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Płatne reklamy w Google Ads i Facbook Ads – część II jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Programy partnerskie i artykuły sponsorowane jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.