Tematyka

 • 0h 0m

  Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Kurs „Motywowanie pracowników” zawiera praktyczne porady i wskazówki dla osób, które chcą zadbać zarówno o własny rozwój, jak i rozwój swoich pracowników. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 0m

   Rozdział 1. Motywowanie jako proces oraz motywacja jako silna wewnętrzna energia


   • Lekcja 1.1. Wprowadzenie do procesu motywowania i motywacji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Typy motywatorów (teorie motywowania i ich zastosowanie w firmie) Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Motywowanie jako element w zarządzaniu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Wprowadzenie do procesu motywowania i motywacji jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Typy motywatorów (teorie motywowania i ich zastosowanie w firmie) jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Motywowanie jako element w zarządzaniu jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 2. Motywowanie „szyte ma miarę”


   • Lekcja 2.1. Aktorzy motywowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Informacja zwrotna i efektywna komunikacja w miejscu pracy jako narzędzia motywowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Aktorzy motywowania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Informacja zwrotna i efektywna komunikacja w miejscu pracy jako narzędzia motywowania jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 3. Spadek motywacji


   • Lekcja 3.1. Wypalenie zawodowe i profilaktyka Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Stres jako element wpływający na motywację Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Zmiana w organizacji jako proces wpływający na zmianę motywacji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Wypalenie zawodowe i profilaktyka jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Stres jako element wpływający na motywację jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Zmiana w organizacji jako proces wpływający na zmianę motywacji jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.