Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Kurs „Ochrona własności przemysłowej w MŚP” zawiera praktyczne porady i wskazówki dla osób, które są zainteresowane tematyką własności przemysłowej lub chcą chronić przewagę konkurencyjną swojego przedsiębiorstwa w dziedzinie własności przemysłowej. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP


  • 0h 30m

   Rozdział 1. Czym jest własność intelektualna i przemysłowa?

   Dzięki temu rozdziałowi nauczysz się rozpoznawać podstawowe pojęcia z dziedziny własności intelektualnej oraz uzyskasz podstawową wiedzę o prawach własności przemysłowej.

   • Lekcja 1.1. Przedmioty własności intelektualnej i własność przemysłowa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Przedmioty własności intelektualnej i własność przemysłowa jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 2. Oznaczenia produktów i przedsiębiorstwa

   W poprzednim rozdziale poznałeś podstawowe pojęcia z dziedziny własności intelektualnej i przemysłowej oraz nauczyłeś się je rozpoznawać.

   Czas na nauczenie się podstaw dotyczących wykorzystania najważniejszych z tych pojęć w praktyce.

   W tym rozdziale skupimy się na oznaczeniach przedsiębiorstwa. Omówimy i przećwiczymy ochronę i prawidłowe korzystanie zarówno ze znaków towarowych, jak i z niezarejestrowanych oznaczeń.

   • Lekcja 2.1. Znaki towarowe Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Inne prawa do oznaczeń Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Naruszenia znaków towarowych i innych praw do oznaczeń Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Znaki towarowe jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Inne prawa do oznaczeń jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Naruszenia znaków towarowych i innych praw do oznaczeń jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 3. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i pozostałe przedmioty własności przemysłowej

   W poprzednim rozdziale dowiedziałeś się więcej o znakach towarowych. Są one związane przede wszystkim z handlem i marketingiem i dotyczą praktycznie każdej działalności. W tym rozdziale skupimy się na przedmiotach o ściśle technicznym charakterze. Jeżeli zatem Twoja firma zajmuje się projektowaniem, produkcją lub działalnością badawczo-rozwojową, najbliższe lekcje mogą okazać się bardzo pomocne.  

   • Lekcja 3.1. Wynalazki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Wzory użytkowe, przemysłowe i pozostałe przedmioty ochrony Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Naruszenie patentów na wynalazki, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz innych praw własności intelektualnej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Organizacja i wybrane korzyści ochrony własności przemysłowej w MŚP Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Wynalazki jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Wzory użytkowe, przemysłowe i pozostałe przedmioty ochrony jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Naruszenie patentów na wynalazki, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz innych praw własności intelektualnej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Organizacja i wybrane korzyści ochrony własności przemysłowej w MŚP jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.