Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy,

  kurs „Analiza rynku i otoczenia przedsiębiorstwa” zawiera praktyczne porady i wskazówki, które dzięki poprawnej analizie, umożliwią podejmowanie decyzji biznesowych, optymalnych w danych warunkach rynkowych. 

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 10m

   Rozdział 1. Istota rynku i otoczenia przedsiębiorstwa

   Sukces Twojej firmy zależy nie tylko od Twojego pomysłu na biznes oraz zasobów, którymi dysponujesz. Jednakowo ważne są warunki rynkowe, w których działasz. Dlatego ten rozdział został poświęcony istocie i elementom rynku oraz otoczenia przedsiębiorstwa. Dowiesz się, czym jest rynek, z jakich elementów się składa, i jakie relacje zachodzą pomiędzy tymi elementami. Zrozumiesz, czym jest rynek Twojego przedsiębiorstwa i jak go wyznaczać. Poznasz czynniki makro- i mikrootoczenia wpływające na strategię Twojej firmy. Dowiesz się także, czym jest analiza rynku i jaki może mieć zakres.

   • Lekcja 1.1. Istota i elementy rynku Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Rynek i otoczenie przedsiębiorstwa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Cele i zakres analizy rynku Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Istota i elementy rynku jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Rynek i otoczenie przedsiębiorstwa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Cele i zakres analizy rynku jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 40m

   Rozdział 2. Otoczenie makro i jego elementy

   Rozdział został poświęcony istocie i elementom makrootoczenia przedsiębiorstwa. Dowiesz się, czym jest makrootoczenie, z jakich elementów się składa oraz jakie relacje zachodzą pomiędzy tymi czynnikami. Nauczysz się analizować konkretne czynniki makrootoczenia istotne dla funkcjonowania Twojej firmy. Rozdział został podzielony na dwie lekcje, w ramach których zostaną omówione poszczególne czynniki.

   • Lekcja 2.1. Elementy makrootoczenia - część 1 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Elementy makrootoczenia - część 2 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Elementy makrootoczenia - część 1 jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Elementy makrootoczenia - część 2 jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 3. Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa

   Rozdział został poświęcony istocie i elementom mikrootoczenia przedsiębiorstwa, zwanego inaczej otoczeniem konkurencyjnym. Dowiesz się, czym jest mikrootoczenie, z jakich elementów się składa oraz jakie relacje zachodzą pomiędzy tymi czynnikami. Nauczysz się analizować wybrane elementy mikrootoczenia istotne dla funkcjonowania Twojej firmy. Rozdział został podzielony na trzy lekcje, w ramach których zostanie omówiona, analiza konkurencji, analiza klientów oraz analiza dostawców.

   • Lekcja 3.1. Analiza konkurencji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Analiza klientów i segmentacja rynku Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Analiza dostawców Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Analiza konkurencji jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Analiza klientów i segmentacja rynku jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Analiza dostawców jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 35m

   Rozdział 4. Przykłady badań i analiz w wybranych obszarach

   Rozdział został poświęcony praktycznym aspektom prowadzenia badań marketingowych. Dowiesz się, jak przeprowadzić badania marketingowe, czym różnią się badania jakościowe od badań ilościowych oraz jak zbudować ankietę. Nauczysz się prowadzenia badań jakości obsługi klientów Twojej firmy. Rozdział został podzielony na cztery lekcje, w ramach których zostaną omówione: proces badań marketingowych, badania jakościowe, ilościowe badania popytu oraz metody badań jakości obsługi klienta.

   • Lekcja 4.1. Proces badań marketingowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Metody jakościowe w badaniach marketingowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Ilościowe badania popytu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.4. Badania satysfakcji nabywców Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Proces badań marketingowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Metody jakościowe w badaniach marketingowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Ilościowe badania popytu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.4. Badania satysfakcji nabywców jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.