Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Kurs „Pozyskiwanie kapitału na działalność MŚP” zawiera praktyczne porady i wskazówki dla osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców prowadzących swój biznes. 

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 30m

   Rozdział 1: Co to jest kapitał?

   Kapitał własny jest jednym z dwóch źródeł finansowania majątku przedsiębiorcy. Może być wniesiony zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej (maszyny, budynki, grunty, patenty itp). W niektórych przypadkach istnieją wymogi co do minimalnych wysokości i struktury kapitałów.

   Jednym z celów przedsiębiorstwa jest pomnażanie majątku i osiąganie zysków. Przedsiębiorca może wypłacić je, np. w formie dywidendy lub zatrzymać w firmie jako dodatkowy kapitał do rozwoju przedsiębiorstwa.


   • Lekcja 1.1. Kapitały Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Wnoszenie kapitału do przedsiębiorstwa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Pozyskanie kapitału przez emisję publiczną Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 1. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Kapitały jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Wnoszenie kapitału do przedsiębiorstwa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Pozyskanie kapitału przez emisję publiczną jest oznaczona jako ukończona
  • 2h 0m

   Rozdział 2: Finansowanie przez zobowiązania, cz. 1

   Każdy przedsiębiorca staje przed dylematem, jak sfinansować swoją działalność gospodarczą. Jedną z najbardziej popularnych form finansowania jest kredyt lub pożyczka bankowa. Niektóre firmy decydują się też na emisję obligacji. Popularność zyskuje również umiejscowienie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, co oznacza znaczne oszczędności podatkowe, a także korzystanie z dotacji. Leasing, z kolei, umożliwia szybszy zakup aktywów trwałych, co również wspomaga szybszy rozwój.


   • Lekcja 2.1. Pożyczki i kredyty bankowe Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Emisja instrumentów dłużnych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Leasing finansowy i operacyjny Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Specjalne strefy ekonomiczne i pozyskiwanie dotacji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 2. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Pożyczki i kredyty bankowe jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Emisja instrumentów dłużnych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Leasing finansowy i operacyjny jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Specjalne strefy ekonomiczne i pozyskiwanie dotacji jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 30m

   Rozdział 3: Finansowanie przez zobowiązania, cz. 2

   Przedsiębiorcy, w celu finansowania majątku mogą podjąć różne działania. Należy do nich między innymi faktoring, który choć jest kosztowny, to pozwala przedsiębiorstwu zachować bieżącą płynność, a także przenieść ciężar zarządzania portfelem należności i windykacji na faktora. Zarządzając bieżącą płynnością przedsiębiorca korzysta z kredytu kupieckiego, który jest najtańszą krótkoterminową formą finansowania. Uważny przedsiębiorca monitoruje także na bieżąco różne wskaźniki, takie jak poziomy reguł bilansowej, finansowej i bankowej, a także czujnie analizuje poziomy struktury finansowania (widoczne zwłaszcza w poziomie dźwigni finansowej).


   • Lekcja 3.1. Factoring i ubezpieczanie należności Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Kredyt kupiecki i zarządzanie wewnętrzną płynnością Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Zobowiązania czy kapitał – jakie powinny być proporcje? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 3. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Factoring i ubezpieczanie należności jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Kredyt kupiecki i zarządzanie wewnętrzną płynnością jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Zobowiązania czy kapitał – jakie powinny być proporcje? jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.