Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy,

  w kursie „MŚP 4.0 – wyzwania transformacji cyfrowej ” został zaprezentowany proces zmiany sposobu funkcjonowania organizacji. Zmiany te dotyczą poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych i narzędzi IT.

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt. „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 15m

   Rozdział 1. Wprowadzenie do transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

   Transformacja cyfrowa to w ogólnym ujęciu proces zmiany sposobu funkcjonowania organizacji oparty na wykorzystaniu technologii cyfrowych i narzędzi IT. U podstaw decyzji o jej przeprowadzeniu leżą oczekiwane korzyści w postaci poprawy efektywności, wydajności i jakości podejmowanych przez firmy działań. Tak jak każdą inną zmianą w firmie, tak i cyfryzacją należy świadomie zarządzać. Mogą w tym pomóc wyspecjalizowane instytucje, których usługi nierzadko są finansowane ze środków publicznych.
   • Lekcja 1.1. Co to jest transformacja cyfrowa, jak nią skutecznie zarządzać i co przynosi firmie? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Cyfryzacja modelu biznesowego firmy i związane z nią wyzwania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Gdzie szukać pomocy, rozpoczynając transformację cyfrową? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Co to jest transformacja cyfrowa, jak nią skutecznie zarządzać i co przynosi firmie? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Cyfryzacja modelu biznesowego firmy i związane z nią wyzwania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Gdzie szukać pomocy, rozpoczynając transformację cyfrową? jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 2. Planowanie i wdrożenie transformacji cyfrowej w firmie

   Transformacja cyfrowa często utożsamiana jest z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zanim jednak technologie pojawią się w firmie należy podjąć szereg działań, które przygotują organizację do ich wykorzystania. Z tego rozdziału dowiesz się, jakie kroki należy podjąć, aby rozwiązania cyfrowe, które pojawią się w firmie były użyteczne, a proces ich wdrożenia bezpieczny i efektywny.
   • Lekcja 2.1. Badanie potrzeb i cele cyfryzacji. Wskaźniki monitorowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Wdrażanie rozwiązać cyfrowych – od wyboru technologii po monitorowanie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Badanie potrzeb i cele cyfryzacji. Wskaźniki monitorowania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Wdrażanie rozwiązać cyfrowych – od wyboru technologii po monitorowanie jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 50m

   Rozdział 3. Technologie cyfrowe w firmie

   Technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę we współczesnym świecie biznesu, przyczyniając się do optymalizacji procesów, zwiększenia efektywności i innowacji. Czasy, gdy firmie (nawet małej czy mikro) wystarczał komputer, na którym przechowywane były dane, bezpowrotnie mijają. Zyskałeś już podstawową wiedzę w zakresie przygotowania do transformacji cyfrowej firmy. Z tego rozdziału dowiesz się, jakie konkretnie technologie możesz w swoim przedsiębiorstwie wykorzystać. Poznasz podstawowe pojęcia, dzięki czemu takie skróty, jak: IoT, ERP i inne nie będą już Cię zaskakiwać. W końcu dowiesz się, jakie technologie najprawdopodobniej będą kształtować najbliższą przyszłość biznesową wielu firm.
   • Lekcja 3.1. Technologie wykorzystywane w procesie transformacji cyfrowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. IoT i systemy cyberfizyczne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Chmura obliczeniowa i modele jej funkcjonowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Big Data i analityka danych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.5. Wybrane cyfrowe systemy zarządzania zasobami i procesami Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Technologie wykorzystywane w procesie transformacji cyfrowej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. IoT i systemy cyberfizyczne jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Chmura obliczeniowa i modele jej funkcjonowania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Big Data i analityka danych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.5. Wybrane cyfrowe systemy zarządzania zasobami i procesami jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 45m

   Rozdział 4. E-administracja i e-usługi publiczne w cyfrowej transformacji firmy

   Z punktu widzenia przedsiębiorcy nie mniej istotna niż cyfryzacja procesów biznesowych, produkcyjnych czy logistycznych powinna być także cyfryzacja kontaktów z instytucjami publicznymi. W tym obszarze cyfryzacja postępuje równie dynamicznie. Z tego rozdziału dowiesz się, czym są e-administracja oraz e-usługi publiczne. Poznasz ich przykłady oraz otrzymasz praktyczne wskazówki, jak z nich bezpiecznie korzystać.
   • Lekcja 4.1. Przygotowanie do korzystania z e-administracji i e-usług publicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Przegląd dostępnej oferty e-administracji i e-usług publicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Przygotowanie do korzystania z e-administracji i e-usług publicznych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Przegląd dostępnej oferty e-administracji i e-usług publicznych jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.