Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Kadry i płace” zawiera podstawowe informacje na temat kadr i płac. Dowiesz się z niego o wynagrodzeniach, rodzajach zasiłków, ochronie danych osobowych na etapie rekrutacji oraz obowiązkach w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 0h 25m

   Rozdział 1. Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej

   Rozdział poświęcony jest tematyce kadrowej. Obrazuje obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych na etapie rekrutacji, w trakcie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu.

   • Lekcja 1.1. Akta osobowe i inne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Akta osobowe i inne jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 40m

   Rozdział 2. Czas pracy

   W tym rozdziale poznasz zagadnienia czasu pracy, który jest niezwykle ważny przy prawidłowym rozliczaniu pracownika i obliczaniu wynagrodzeń.

   • Lekcja 2.1. Wprowadzenie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Urlop jako uprawnienie pracownicze Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Wprowadzenie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Urlop jako uprawnienie pracownicze jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 30m

   Rozdział 3. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

   Po przejściu tego rozdziału będziesz posiadać wiedzę o składnikach wynagrodzenia za pracę oraz zdobędziesz umiejętności naliczania wynagrodzeń.

   • Lekcja 3.1. Składniki obligatoryjne i fakultatywne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Składniki obligatoryjne i fakultatywne jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 30m

   Rozdział 4. Zasiłki

   W tym rozdziale szczegółowo poznasz kwestię zasiłków.

   • Lekcja 4.1. Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Zasiłki z ubezpieczenia wypadkowego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Zasiłki z ubezpieczenia wypadkowego jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 25m

   Rozdział 5. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych

   W tym rozdziale szczegółowo poznasz kwestię wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

   • Lekcja 5.1. Umowy zlecenia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Umowy o dzieło Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 5. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 5.1. Umowy zlecenia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Umowy o dzieło jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.