Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „ABC Funduszy Europejskich” zawiera podstawowe informacje na temat Funduszy Europejskich. Dowiesz się z niego, w ramach jakich programów przyznawane są środki i jak zdobyć takie dofinansowanie.
  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 0m

   Rozdział 1. Geneza funduszy unijnych

   W tym rozdziale poznasz podstawowe informacje na temat Funduszy Europejskich. Zaczniemy od wyjaśnienia, skąd pochodzą pieniądze przyznawane z Funduszy, kto zatwierdza budżet i decyduje o jego podziale, a także na co można go przeznaczyć. Przedstawimy poszczególne fundusze i programy, w ramach których przyznawane są środki. Omówimy też system zarządzania, monitorowania i kontroli wydatkowania środków na poziomie unijnym. Poznasz również źródła, do których można sięgnąć, aby znaleźć informacje o Unii Europejskiej.

   • Lekcja 1.1. Budżet Unii Europejskiej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Polityka spójności Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. System instytucjonalny Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Budżet Unii Europejskiej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Polityka spójności jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. System instytucjonalny jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 25m

   Rozdział 2. System zarządzania Funduszami Europejskimi w Polsce

   W rozdziale omówimy system zarządzania Funduszami Europejskimi na poziomie krajowym oraz wskażemy miejsca, gdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich. Przedstawimy również informacje na temat poszczególnych programów krajowych w latach 2021-2027 oraz omówimy zakres, rodzaje wsparcia oraz jego adresatów. Zapoznasz się także z przykładami projektów zrealizowanych przez przedsiębiorców w latach 2014-2020.

   • Lekcja 2.1. System przyznawania, zarządzania realizacją i monitorowania wydatków w Polsce Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Rodzaje wsparcia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Programy krajowe cz.1 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Programy krajowe cz.2 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.5. Programy regionalne i inne formy wsparcia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.6. Przykłady projektów z perspektywy finansowej 2014-2020 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. System przyznawania, zarządzania realizacją i monitorowania wydatków w Polsce jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Rodzaje wsparcia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Programy krajowe cz.1 jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Programy krajowe cz.2 jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.5. Programy regionalne i inne formy wsparcia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.6. Przykłady projektów z perspektywy finansowej 2014-2020 jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 3. Jak ubiegać się o dofinansowanie i realizować projekt finansowany z Funduszy Europejskich?

   W tym rozdziale znajdziesz praktyczne informacje na temat ubiegania się o wsparcie bezpośrednie i pośrednie ze środków Funduszy Europejskich. Omówimy poszczególne etapy tego procesu. Przedstawimy również obowiązki beneficjenta wraz ze wskazaniem konsekwencji za ich nie przestrzeganie. Dzięki zapoznaniu się z najczęściej popełnianymi błędami podczas realizacji projektów w latach 2014-2020 zwrócisz uwagę na kwestie, które są szczególnie ważne w praktyce.

   • Lekcja 3.1. Etapy ubiegania się o dofinansowanie i realizacji projektu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Wsparcie bezpośrednie i pośrednie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Obowiązki beneficjenta Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Najczęściej popełniane błędy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Etapy ubiegania się o dofinansowanie i realizacji projektu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Wsparcie bezpośrednie i pośrednie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Obowiązki beneficjenta jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Najczęściej popełniane błędy jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.