Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy,

  kurs „Tworzenie marki krok po kroku” zawiera praktyczne porady i wskazówki dotyczące budowy oraz rozwoju marki. Dedykowany jest wszystkim tym, którzy pragną nauczyć się tworzenia trwałej, rozpoznawalnej i silnej marki, a także wszystkim osobom chcącym zrozumieć wpływ czynników otoczenia na markę.

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 15m

   Rozdział 1. Marka jako element strategii marketingowej

   Rozdział ten poświęcony jest istocie marki w strategii przedsiębiorstwa. Dowiesz się z niego, czym jest marka, jakie ma znaczenie w strategii marketingowej oraz z jakich etapów składa się proces zarządzania marką. Ponadto, uczestnicząc w lekcjach tego rozdziału, zdobędziesz wiedzę na temat roli marki w tworzeniu wartości dla klienta i wpływie, jaki ma ona na jego decyzje zakupowe. Zrozumiesz także istotę marki w kreowaniu przewagi konkurencyjnej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem budowania lojalności klientów.

   • Lekcja 1.1. Istota marki jako instrumentu marketingu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Marka w tworzeniu wartości dla klienta Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Marka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 1. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Istota marki jako instrumentu marketingu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Marka w tworzeniu wartości dla klienta jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Marka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 2. Tworzenie marki – sponsor, wizerunek i kapitał marki

   Rozdział ten jest poświęcony kluczowym aspektom strategii marki. Dowiesz się z niego, jakie są główne elementy marki, o których musisz zdecydować, budując markę swojej firmy, produktu czy usługi. W ramach zawartych w rozdziale lekcji zostaną omówione podstawowe pojęcia takie jak: sponsor marki, tożsamość i wizerunek marki, wartość i kapitał marki.

   • Lekcja 2.1. Wybór sponsora marki – marki producenckie a marki handlowe Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Tworzenie tożsamość i wizerunku marki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Budowa kapitału i wartości marki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 2. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Wybór sponsora marki – marki producenckie a marki handlowe jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Tworzenie tożsamość i wizerunku marki jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Budowa kapitału i wartości marki jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 15m

   Rozdział 3. Tworzenie marki – nazwa, logo i pozycjonowanie marki

   Rozdział został poświęcony kluczowym aspektom strategii dotyczącej nazwy marki. W trakcie lekcji w ramach tego rozdziału omówione zostaną zagadnienia takie jak: zasady tworzenia nazwy marki, projektowanie logo, zasady nadawania nazwy marki poszczególnym produktom. Ponadto zostaną poruszone kwestie związane z pozycjonowaniem i repozycjonowaniem marki.

   • Lekcja 3.1. Tworzenie nazwy i znaku marki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Strategie w zakresie nazwy marki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Metody pozycjonowania marki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 3. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Tworzenie nazwy i znaku marki jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Strategie w zakresie nazwy marki jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Metody pozycjonowania marki jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 4. Zarządzanie marką na wybranych rynkach

   Rozdział poświęcony jest kluczowym aspektom strategii marki na wybranych rynkach związanych z konkretną branżą. Poznasz specyfikę tych rynków i ich wpływ na strategię marki. W ramach lekcji rozdziału przedstawione zostaną procesy zarządzania marką na rynkach B2B, w sektorze usług oraz w przedsiębiorstwach handlowych.

   • Lekcja 4.1. Tworzenie marki na rynku B2B Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Tworzenie marki w firmie usługowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Tworzenie marki w firmie handlowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 4. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Tworzenie marki na rynku B2B jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Tworzenie marki w firmie usługowej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Tworzenie marki w firmie handlowej jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.