Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Kurs „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zawiera praktyczne porady i wskazówki dla osób, które chcą założyć i prowadzić spółkę z o.o.. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 20m

   Rozdział 1. Utworzenie spółki z o.o., zmiany umowy spółki oraz podstawowe zasady księgowo-podatkowe w spółce z o.o.

   • Lekcja 1.1. Umowa spółki z o.o. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Obowiązki rejestrowe związane z utworzeniem spółki z o.o. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Zmiana umowy spółki z o.o. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Rachunkowość i podatki w spółce z o.o. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Umowa spółki z o.o. jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Obowiązki rejestrowe związane z utworzeniem spółki z o.o. jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Zmiana umowy spółki z o.o. jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Rachunkowość i podatki w spółce z o.o. jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników

   • Lekcja 2.1. Prawa wspólników Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Dopłaty jako obowiązek ciążący na wspólnikach Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Zbycie udziałów Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Prawa wspólników jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Dopłaty jako obowiązek ciążący na wspólnikach jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Zbycie udziałów jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 3. Organy spółki z o.o.

   • Lekcja 3.1. Zarząd Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Zgromadzenie wspólników Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Nadzór Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Zarząd jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Zgromadzenie wspólników jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Nadzór jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 4. Odpowiedzialność wspólników i członków zarządu

   • Lekcja 4.1. Odpowiedzialność wspólników Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Odpowiedzialność członków zarządu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Odpowiedzialność wspólników jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Odpowiedzialność członków zarządu jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 40m

   Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

   • Lekcja 5.1. Rozwiązanie spółki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Likwidacja spółki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 5. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 5.1. Rozwiązanie spółki jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Likwidacja spółki jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.