Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Kurs „Zarządzanie kryzysowe w MŚP” zawiera praktyczne porady i wskazówki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i chcących nabyć praktyczne umiejętności zarządzania kryzysem w firmie. 

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 0h 45m

   Rozdział 1: Przyczyny i objawy powstawania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie

   Kryzys może powodować ogromne zawirowania w przedsiębiorstwie. Dlatego, zanim właściciel firmy podejmie jakiekolwiek działania, powinien umieć dobrze rozpoznać przyczyny i objawy takiego zagrożenia. Przyczyny mogą pochodzić z różnych źródeł, zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz firmy. Może to być utrata kluczowego klienta albo ogłoszenie przez rząd stanu epidemii i zamrożenie gospodarki. Przedsiębiorca może również wykorzystać dobrze przygotowane analizy i modele, które będą pomocne jako wskaźniki nadchodzącego zagrożenia.


   • Lekcja 1.1. Przyczyny sytuacji kryzysowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Objawy różnych sytuacji kryzysowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 1 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Przyczyny sytuacji kryzysowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Objawy różnych sytuacji kryzysowych jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 2: Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie

   Zarządzanie w kryzysie obejmuje wiele obszarów, które funkcjonują również w sytuacji normalnej. Przygotowując się zatem na trudną sytuację przedsiębiorca powinien elastycznie ustalić cele strategiczne (długoterminowe) i krótkoterminowe i być przygotowanym na ich ewentualną zmianę. Do identyfikacji sytuacji kryzysowych można wykorzystać analizę SWOT, koncentrując się na sytuacjach, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla przedsiębiorstwa.


   • Lekcja 2.1. Krótkoterminowe cele przedsiębiorstwa, ich realizacja i zmiana w obliczu kryzysu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Długoterminowe cele przedsiębiorstwa, ich realizacja i zmiana w obliczu kryzysu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Etapy w zarządzaniu kryzysem Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 2 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Krótkoterminowe cele przedsiębiorstwa, ich realizacja i zmiana w obliczu kryzysu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Długoterminowe cele przedsiębiorstwa, ich realizacja i zmiana w obliczu kryzysu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Etapy w zarządzaniu kryzysem jest oznaczona jako ukończona
  • 2h 0m

   Rozdział 3: Różne reakcje na kryzys

   Przedsiębiorca bardzo różnie może reagować na kryzys. Jeśli jest dobrze przygotowany (opracował,  uaktualniał i testował plan kontynuacji działania i plan działania na wypadek awarii), to zwiększa swoje szanse na przetrwanie w trudnej sytuacji. Działania przedsiębiorcy skupią się między innymi na obszarach cen, kosztów i ich optymalizacji, restrukturyzacji i dywersyfikacji ryzyka. Pomocne okażą się także różne programy unijne i rządowe.


   • Lekcja 3.1. Ceny i kontrahenci Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Struktura kosztów, koszty utopione – działania w świetle kryzysu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Dywersyfikacja ryzyka i jej wpływ na strategię antykryzysową Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Restrukturyzacja i downsizing Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.5. Programy unijne i rządowe - wsparcie w kryzysie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.6. Zarządzanie w kryzysie – aspekty psychologiczne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 3 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Ceny i kontrahenci jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Struktura kosztów, koszty utopione – działania w świetle kryzysu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Dywersyfikacja ryzyka i jej wpływ na strategię antykryzysową jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Restrukturyzacja i downsizing jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.5. Programy unijne i rządowe - wsparcie w kryzysie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.6. Zarządzanie w kryzysie – aspekty psychologiczne jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.