Tematyka

 • 0h 0m

  Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Kurs „Techniki sprzedaży” zawiera praktyczne porady i wskazówki dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę ze sprzedażą. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP


  • 1h 0m

   Rozdział 1. Podstawowe informacje o sprzedaży

   Z tego Rozdziału dowiesz się, jak rozumiemy sprzedaż, kto uczestniczy w procesie sprzedaży, jakie korzyści daje uczciwe podejście do klienta.

   Poznasz rolę komunikacji w kontakcie z rozmówcą. Będziesz świadomy gestów i słów kluczowych dla osiągnięcia sukcesu w roli doradcy, sprzedawcy.

   Poszerzysz wiedzę na temat etapów procesu sprzedaży a także kluczowych zachowań w każdym z nich.

   • Lekcja 1.1. Różne definicje sprzedaży - wybierz własną! Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Komunikacja w procesie sprzedaży Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Etapy w transakcji handlowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 1 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Różne definicje sprzedaży - wybierz własną! jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Komunikacja w procesie sprzedaży jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Etapy w transakcji handlowej jest oznaczona jako ukończona
  • 2h 0m

   Rozdział 2. Techniki sprzedaży bezpośredniej

   Z Rozdziału „Techniki sprzedaży bezpośredniej”, dowiesz się jakie dobre praktyki wyróżniamy w każdym z etapów procesu sprzedaży.

   Rozwiniesz wiedzę na temat inicjowania kontaktu z klientem, identyfikacji potrzeb zakupowych, dopasowania się do klienta.

   Będziesz miał większe możliwości w obszarze rozwiewania wątpliwości klienta, zamykania sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej.

   • Lekcja 2.1. Inicjowanie kontaktu z Klientem Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Identyfikacja potrzeb Klienta Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Typologia Klienta Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Prezentacja oferty handlowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.5. Przezwyciężanie obiekcji klienta Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.6. Zamykanie sprzedaży Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.7. Obsługa posprzedażowa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 2 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Inicjowanie kontaktu z Klientem jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Identyfikacja potrzeb Klienta jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Typologia Klienta jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Prezentacja oferty handlowej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.5. Przezwyciężanie obiekcji klienta jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.6. Zamykanie sprzedaży jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.7. Obsługa posprzedażowa jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 45m

   Rozdział 3. Techniki sprzedaży pośredniej

   W tym Rozdziale poznasz cechy sprzedaży bezpośredniej.

   Zdobędziesz wiedzę na temat kanałów pozyskiwania partnerów biznesowych.

   Poszerzysz świadomość na temat wyzwań związanych z budowaniem sieci dystrybucji.

   • Lekcja 3.1. Sprzedaż pośrednia - definicja Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Telemarketing - skuteczna rozmowa handlowa przez telefon Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test Rozdział 3 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Sprzedaż pośrednia - definicja jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Telemarketing - skuteczna rozmowa handlowa przez telefon jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.