Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Dochodzenie i zarządzanie należnościami od kontrahentów” zawiera praktyczne porady i wskazówki w zakresie zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie. 
  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 0m

   Rozdział 1. Wprowadzenie

   Poznasz podstawowe pojęcia związane z wierzytelnościami. Dowiesz się kiedy stają się one przeterminowane i jaki to może mieć wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa – płynność finansową. Poznasz podstawowe, bezkosztowe sposoby, zabezpieczania przedsiębiorstwa przed powstawaniem przeterminowanych należności. Zobaczysz gdzie i w jaki sposób można zweryfikować wiarygodność płatniczą aktualnego oraz potencjalnego kontrahenta.

   • Lekcja 1.1. Czym są należności? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Jak dbać o płynność finansową przedsiębiorstwa? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Prawidłowa selekcja kontrahentów Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Czym są należności? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Jak dbać o płynność finansową przedsiębiorstwa? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Prawidłowa selekcja kontrahentów jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 30m

   Rozdział 2. Zabezpieczenie firmy przed powstawaniem przeterminowanych należności

   Poznasz szereg narzędzi i sposobów na zabezpieczanie przedsiębiorstwa przed powstawaniem przeterminowanych należności. Zaczynając od prostych rodzajów umów, które mogą zostać sporządzone przez strony kontraktu, poprzez wykorzystanie instrumentów prawnych i różnego rodzaju zabezpieczeń, włączając w to ubezpieczenia, po korzystnie z usług wyspecjalizowanych instytucji finansowych – wykorzystanie faktoringu oraz forfaitingu.

   • Lekcja 2.1. Sposoby podstawowe – terminy płatności, odsetki Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Sposoby podstawowe – poręczenie, zastawy, weksle Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Pozostałe sposoby podstawowe Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Sposoby zaawansowane – faktoring Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.5. Sposoby zaawansowane – forfaiting Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Sposoby podstawowe – terminy płatności, odsetki jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Sposoby podstawowe – poręczenie, zastawy, weksle jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Pozostałe sposoby podstawowe jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Sposoby zaawansowane – faktoring jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.5. Sposoby zaawansowane – forfaiting jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 3. Postępowanie z przeterminowanymi należnościami w przedsiębiorstwie

   Zapoznasz się z polubownymi sposobami egzekwowania należności, które można wykorzystać i przeprowadzić zarówno w przedsiębiorstwie, przy wykorzystaniu własnych zasobów, jak i zlecić ich wykonanie zewnętrznym firmom lub kancelariom prawniczym. Dowiesz się, czy i dlaczego warto korzystać z usług wyspecjalizowanych podmiotów, zajmujących się odzyskiwaniem należności. Poznasz jeden z rodzajów orzeczenia sądowego w rozliczeniach międzynarodowych krajów UE – Europejki Nakaz Zapłaty oraz związane z nim skutki.

   • Lekcja 3.1. Podstawowe, polubowne sposoby egzekwowania należności Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Zaawansowane sposoby egzekwowania należności Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Podstawowe, polubowne sposoby egzekwowania należności jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Zaawansowane sposoby egzekwowania należności jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.