Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  W kursie „Zrównoważony rozwój w MŚP ” omawiamy wagę zrównoważonego rozwoju zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa jak i całej gospodarki, odpowiadamy na pytanie: dlaczego strategia Europejskiego Zielonego Ładu jest ważna dla wszystkich uczestników rynku?

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt. „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 0h 50m

   Rozdział 1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju

   W rozdziale pierwszym zostanie omówiona koncepcja zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Poznasz cele zrównoważonego rozwoju ONZ oraz dowiesz się, czym są czynniki ESG. Zrozumiesz, jakie trendy napędzają zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach oraz dlaczego strategia Europejskiego Zielonego Ładu jest ważna dla wszystkich uczestników rynku. Zapoznasz się z trendami regulacyjnymi w zakresie ochrony klimatu z innych części świata.

   1. Lekcja 1.1. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju
   2. Lekcja 1.2. Trendy napędzające zrównoważony rozwój
   • 2h 30m

    Rozdział 2. Obszary wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo

    W rozdziale drugim zostaną omówione obszary wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Poruszone będą również kwestie wagi zrównoważonego rozwoju w relacjach biznesowych, finansowaniu przedsiębiorstwa, operacjach własnych, jego łańcuchu wartości oraz odpowiedzialnej komunikacji. Dowiesz się także, czym jest ślad węglowy i środowiskowy oraz gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ).

    1. Lekcja 2.1. Relacje z klientami i partnerami biznesowymi
    2. Lekcja 2.2. Wpływ zrównoważonego rozwoju na finansowanie działalności i inwestycji przedsiębiorstwa
    3. Lekcja 2.3. Działalność własna przedsiębiorstwa a zrównoważony rozwój
    4. Lekcja 2.4. Podstawowe założenia gospodarki obiegu zamkniętego
    5. Lekcja 2.5. Zrównoważony łańcuch dostaw przedsiębiorstwa
    6. Lekcja 2.6. Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju MŚP
    7. Lekcja 2.7. Komunikacja środowiskowo i społecznie odpowiedzialna
    • 1h 0m

     Rozdział 3. Sektory podwyższonego ryzyka w kontekście środowiskowym i społecznym oraz sektory przyszłości

     W rozdziale trzecim zostaną omówione zagadnienia związane z sektorami podwyższonego ryzyka w kontekście środowiskowym i społecznym. Zostanie także opisane aktualne rozumienie sektorów i kompetencji przyszłości, które zakłada włączenie koncepcji zrównoważonego rozwoju do tych definicji. Ostatnia lekcja jest poświęcona przemysłowi 5.0 i przykładom, w jaki sposób nowe technologie mogą minimalizować ryzyko środowiskowe i społeczne.

     1. Lekcja 3.1. Sektory podwyższonego ryzyka w kontekście środowiskowym i społecznym
     2. Lekcja 3.2. Sektory przyszłościowe ze względu na konieczność zrównoważonego rozwoju gospodarki
     3. Lekcja 3.3. Przemysł 5.0, czyli transformacja cyfrowa oraz w obszarze zrównoważonego rozwoju
     • 1h 20m

      Rozdział 4. Analiza korzyści i ryzyka przy wdrażaniu rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju

      W rozdziale czwartym zostaną omówione zagadnienia związane z analizą korzyści i ryzyka przy wdrażaniu rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Opisane będą także sposoby oceny inwestycji przez pryzmat zrównoważonego rozwoju. Ostatnia lekcja będzie poświęcona zagadnieniom budowania konkurencyjności i odporności przedsiębiorstwa poprzez zrównoważony rozwój.

      1. Lekcja 4.1. Analiza ryzyk środowiskowych i społecznych w MŚP
      2. Lekcja 4.2. Zarządzanie ryzykiem ESG krok po kroku
      3. Lekcja 4.3. Ocena planów rozwojowych przedsiębiorstwa przez pryzmat zrównoważonego rozwoju
      4. Lekcja 4.4. Budowanie konkurencyjności i odporności przedsiębiorstwa poprzez zrównoważony rozwój
      • Certyfikat

       Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.

       • Kurs e-learningowy pt.: „Zrównoważony rozwój w MŚP” powstał przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

        Logo BGK