Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Employer Branding” zawiera praktyczne porady i wskazówki dla przedsiębiorców, którzy chcą poprawić wizerunek swojej firmy, tak by na rynku pracy ich organizacja było postrzegane jako atrakcyjny pracodawca. 
  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 40m

   Rozdział 1. Wprowadzenie

   W tym rozdziale przedstawiono definicję Employer Brandingu. Wprowadzono podział działań EB na działania wewnętrzne, obejmujące pracowników oraz działania zewnętrzne, adresowane do otoczenia biznesowego, kandydatów do pracy i potencjalnych klientów. Określono cele prowadzenia działań EB, takie jak rekrutacja pracowników czy ograniczenie rotacji już zatrudnionych osób. Dodatkowo w rozdziale znajdują się również informacje dotyczące sposobów określania grup docelowych w ramach działań EB.

   • Lekcja 1.1. Po co firmie employer branding? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Analiza wizerunku firmy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Czym jest employer value proposition? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Określenie adresatów działań EB Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.5. Tworzenie person w działaniach EB Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Po co firmie employer branding? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Analiza wizerunku firmy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Czym jest employer value proposition? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Określenie adresatów działań EB jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.5. Tworzenie person w działaniach EB jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 30m

   Rozdział 2. Działania w ramach employer brandingu

   W rozdziale drugim wprowadzono pojęcie Employee Experience, stanowiące opis doświadczeń pracownika, związanych z jego kontaktami z pracodawcą, zespołem współpracowników i miejscem pracy. Przedstawiono podstawowe zasady, zgodnie z którymi tworzone powinny być strony www dedykowane karierze. Co więcej w rozdziale omówiono również sposoby wykorzystania mediów społecznościowych w budowaniu marki firmy jako pracodawcy.

   • Lekcja 2.1. Aktywności kierowane do pracowników Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Pozyskiwanie nowych pracowników Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Rola firmowej strony WWW Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Rola mediów społecznościowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Aktywności kierowane do pracowników jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Pozyskiwanie nowych pracowników jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Rola firmowej strony WWW jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Rola mediów społecznościowych jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 3. Przepisy prawa obowiązujące firmy w prowadzeniu działań wizerunkowych

   W rozdziale ostatnim przedstawiono przepisy prawa, które muszą być przestrzegane w ramach prowadzenia aktywności Employer Branding. Przybliżono zapisy RODO, zapewniającego ochronę przetwarzanych danych osobowych. Omówiono zasady wykorzystywania przez pracodawcę wizerunku pracownika w kampaniach Employer Branding. Dodatkowo wskazano przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o których należy pamiętać podejmując działania budujące wizerunek firmy jako pracodawcy.

   • Lekcja 3.1. RODO w kampaniach EB Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Prawo a wykorzystanie wizerunku pracowników w EB Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Prawa autorskie w działaniach EB Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. RODO w kampaniach EB jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Prawo a wykorzystanie wizerunku pracowników w EB jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Prawa autorskie w działaniach EB jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.