Tematyka

 • 0h 0m

  Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Kurs „Komunikacja marketingowa” zawiera praktyczne porady i wskazówki dla osób, które chcą założyć i promować swój sklep internetowy. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP


  • 0h 30m

   Rozdział 1. Po co firmie komunikacja marketingowa?

   Nowe technologie rozwijają się w postępie geometrycznym w środowisku globalnym. Zmusza to organizacje do poszukiwania coraz doskonalszych sposobów porozumiewania się otoczeniem, od którego zależy ich sukces. Czasy jednostronnej komunikacji pomiędzy firmą i np. klientem minęły bezpowrotnie. Pojawienie się Internetu i nieustanny jego rozwój sprawiają, że dialog z interesariuszami odbywa się nieustannie, często w czasie rzeczywistym. Bez zawansowanej komunikacji marketingowej nie może dzisiaj powstać żaden produkt czy usługa. 

   • Lekcja 1.1. Czym jest komunikacja marketingowa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Funkcje i zadania komunikacji marketingowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 40m

   Rozdział 2. Planowanie komunikacji marketingowej

   Rozdział przedstawia, jak dokonać analizy stanu organizacji i kierunku jej rozwoju, po to, żeby bazując na zgromadzonej wiedzy tworzyć mapy interesariuszy, spośród których kluczowi wyznaczają główny kierunek czynności marketingowych.
   • Lekcja 2.1. Analiza elementów istotnych dla planowania komunikacji marketingowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Mapowanie interesariuszy i ich potrzeb Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 50m

   Rozdział 3. Tworzenie treści i materiałów marketingowych

   Aby strategia rozwojowa organizacji była efektywnie realizowana, zadania marketingowe powinny być wykonywane za pomocą odpowiednich kanałów komunikacyjnych dostosowanych do odbiorcy z wykorzystaniem celowych materiałów i treści.
   • Lekcja 3.1. Jak wykorzystać dostępne narzędzia do tworzenia treści i materiałów marketingowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Jak wykorzystać dostępne narzędzia do tworzenia treści i materiałów marketingowych - na potrzeby mediów społecznościowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 50m

   Rozdział 4. Zarządzanie kryzysami w mediach społecznościowych

   W tym rozdziale zostaną przedstawione różnice pomiędzy kryzysem w mediach tradycyjnych a kryzysem w mediach społecznościowych. Ponadto dowiesz się, jakie możliwości zarządzania kryzysem wynikają z interaktywnego charakteru mediów społecznościowych.


   • Lekcja 4.1. Specyfika kryzysów w mediach społecznościowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Możliwości zarządzania kryzysami w mediach społecznościowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • 0h 40m

   Rozdział 5. Uroczystości promocyjne, targi, wystawy

   Życie społeczne zawsze obfitowało w różnego rodzaju wydarzenia publiczne, które pełniły różne funkcje, od rozrywkowych do informacyjnych. W trakcie wydarzeń ludzie nawiązywali relacje. Nie bez wpływu na siłę takich relacji pozostawała obecność emocji towarzyszących wydarzenie. Ważnym elementem była także wspólnota zainteresowań i interesów osób biorących w nich udział. Również organizacje komercyjne doceniły znaczenie wydarzeń promocyjnych i ich znaczenie dla komunikacji marketingowej.

   • Lekcja 5.1. Rodzaje wydarzeń publicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Rola komunikacji marketingowej w promowaniu wydarzeń publicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
  • Test końcowy

   Wiemy, że bardzo się napracowaliście wykonując wszystkie ćwiczenia w lekcjach, dlatego na koniec odpowiedzcie tylko na 12 pytań. Żeby zaliczyć test powinniście prawidłowo odpowiedzieć na 10 pytań.

   Do testu możecie podchodzić dowolną ilość razy.

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.

   • Test końcowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 1.1. Czym jest komunikacja marketingowa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Funkcje i zadania komunikacji marketingowej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.1. Analiza elementów istotnych dla planowania komunikacji marketingowej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Mapowanie interesariuszy i ich potrzeb jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.1. Jak wykorzystać dostępne narzędzia do tworzenia treści i materiałów marketingowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Jak wykorzystać dostępne narzędzia do tworzenia treści i materiałów marketingowych - na potrzeby mediów społecznościowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.1. Specyfika kryzysów w mediach społecznościowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Możliwości zarządzania kryzysami w mediach społecznościowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.1. Rodzaje wydarzeń publicznych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Rola komunikacji marketingowej w promowaniu wydarzeń publicznych jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student