Tematyka

 • 0h 0m

  Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Kurs „Komunikacja marketingowa” zawiera praktyczne porady i wskazówki dla osób, które chcą założyć i promować swój sklep internetowy. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP


  • 0h 30m

   Rozdział 1. Po co firmie komunikacja marketingowa?

   Nowe technologie rozwijają się w postępie geometrycznym w środowisku globalnym. Zmusza to organizacje do poszukiwania coraz doskonalszych sposobów porozumiewania się otoczeniem, od którego zależy ich sukces. Czasy jednostronnej komunikacji pomiędzy firmą i np. klientem minęły bezpowrotnie. Pojawienie się Internetu i nieustanny jego rozwój sprawiają, że dialog z interesariuszami odbywa się nieustannie, często w czasie rzeczywistym. Bez zawansowanej komunikacji marketingowej nie może dzisiaj powstać żaden produkt czy usługa. 

   • Lekcja 1.1. Czym jest komunikacja marketingowa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Funkcje i zadania komunikacji marketingowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
  • 0h 40m

   Rozdział 2. Planowanie komunikacji marketingowej

   Rozdział przedstawia, jak dokonać analizy stanu organizacji i kierunku jej rozwoju, po to, żeby bazując na zgromadzonej wiedzy tworzyć mapy interesariuszy, spośród których kluczowi wyznaczają główny kierunek czynności marketingowych.
   • Lekcja 2.1. Analiza elementów istotnych dla planowania komunikacji marketingowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Mapowanie interesariuszy i ich potrzeb Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
  • 0h 50m

   Rozdział 3. Tworzenie treści i materiałów marketingowych

   Aby strategia rozwojowa organizacji była efektywnie realizowana, zadania marketingowe powinny być wykonywane za pomocą odpowiednich kanałów komunikacyjnych dostosowanych do odbiorcy z wykorzystaniem celowych materiałów i treści.
   • Lekcja 3.1. Jak wykorzystać dostępne narzędzia do tworzenia treści i materiałów marketingowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Jak wykorzystać dostępne narzędzia do tworzenia treści i materiałów marketingowych - na potrzeby mediów społecznościowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
  • 0h 50m

   Rozdział 4. Zarządzanie kryzysami w mediach społecznościowych

   W tym rozdziale zostaną przedstawione różnice pomiędzy kryzysem w mediach tradycyjnych a kryzysem w mediach społecznościowych. Ponadto dowiesz się, jakie możliwości zarządzania kryzysem wynikają z interaktywnego charakteru mediów społecznościowych.


   • Lekcja 4.1. Specyfika kryzysów w mediach społecznościowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Możliwości zarządzania kryzysami w mediach społecznościowych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
  • 0h 40m

   Rozdział 5. Uroczystości promocyjne, targi, wystawy

   Życie społeczne zawsze obfitowało w różnego rodzaju wydarzenia publiczne, które pełniły różne funkcje, od rozrywkowych do informacyjnych. W trakcie wydarzeń ludzie nawiązywali relacje. Nie bez wpływu na siłę takich relacji pozostawała obecność emocji towarzyszących wydarzenie. Ważnym elementem była także wspólnota zainteresowań i interesów osób biorących w nich udział. Również organizacje komercyjne doceniły znaczenie wydarzeń promocyjnych i ich znaczenie dla komunikacji marketingowej.

   • Lekcja 5.1. Rodzaje wydarzeń publicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Rola komunikacji marketingowej w promowaniu wydarzeń publicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione: You are a(n) Student
  • Test końcowy

   Wiemy, że bardzo się napracowaliście wykonując wszystkie ćwiczenia w lekcjach, dlatego na koniec odpowiedzcie tylko na 12 pytań. Żeby zaliczyć test powinniście prawidłowo odpowiedzieć na 10 pytań.

   Do testu możecie podchodzić dowolną ilość razy.


   • Test końcowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że wszystkie z poniższych warunków są spełnione:
    • Aktywność Lekcja 1.1. Czym jest komunikacja marketingowa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Funkcje i zadania komunikacji marketingowej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.1. Analiza elementów istotnych dla planowania komunikacji marketingowej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Mapowanie interesariuszy i ich potrzeb jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.1. Jak wykorzystać dostępne narzędzia do tworzenia treści i materiałów marketingowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Jak wykorzystać dostępne narzędzia do tworzenia treści i materiałów marketingowych - na potrzeby mediów społecznościowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.1. Specyfika kryzysów w mediach społecznościowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Możliwości zarządzania kryzysami w mediach społecznościowych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.1. Rodzaje wydarzeń publicznych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Rola komunikacji marketingowej w promowaniu wydarzeń publicznych jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student