Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Jak rozwinąć własną firmę” zawiera szereg informacji na temat rozwoju przedsiębiorstwa m.in. poprzez: tworzenie strategii; przeprowadzanie analiz; efektywne wykorzystanie zasobów; pozyskiwanie finansowania czy partnerów biznesowych. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP


  • 1h 20m

   Rozdział 1. Wyznacz drogę rozwoju

   Witamy na szkoleniu pod tytułem „Jak rozwijać własną firmę”. W tym rozdziale dowiesz się, czym jest rozwój firmy i dlaczego jest taki ważny. Co więcej, poznasz istotę określenia misji, wizji i celów Twojego przedsiębiorstwa. Druga część rozdziału poświęcona będzie tematyce strategii przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem kreowania nowej przestrzeni rynkowej za pomocą koncepcji tworzenia tzw. błękitnego oceanu.


   • Lekcja 1.1. Wprowadzenie do kursu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Określanie wizji, misji i celów przedsiębiorstwa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Budowa strategii firmy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Projektowanie nowych kierunków rozwoju firmy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 1.1. Wprowadzenie do kursu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Określanie wizji, misji i celów przedsiębiorstwa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Budowa strategii firmy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Projektowanie nowych kierunków rozwoju firmy jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 20m

   Rozdział 2. Zaprojektuj rozwój firmy

   W tym rozdziale poruszymy tematy dotyczące budowania planów i rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Pierwszym z zagadnień będzie biznes plan, jego struktura, a także funkcje jakie pełni. W kolejnych lekcjach przybliżona zostanie tematyka analiz wspierających tworzenie biznes planu: analizy SWOT, analizy makro-otoczenia PEST, a także analizy otoczenia konkurencyjnego. Wnioski z tych analiz pozwolą Ci na rzetelną ocenę planowanych działań rozwojowych w otoczeniu, w którym funkcjonujesz.

   • Lekcja 2.1. Biznesplan Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Analiza SWOT Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Analiza otoczenia PEST Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Analiza otoczenia konkurencyjnego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 2.1. Biznesplan jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Analiza SWOT jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Analiza otoczenia PEST jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Analiza otoczenia konkurencyjnego jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 20m

   Rozdział 3. Zarządzaj rozwojem firmy

   Rozwój swojej firmy nie polega tylko i wyłącznie na wprowadzaniu nowych produktów, czy usług na rynek, czy też na ekspansji przedsiębiorstwa na nowe rynki. Rozwój firmy możemy rozumieć również poprzez doskonalenie procesów wewnątrz firmy. Wprowadzanie koncepcji zarządzania projektowego, zarządzania ryzykiem, budowania odpowiednich strategii marketingowych czy odchudzaniu procesów według koncepcji Lean Management pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie wszelkiego rodzaju zasobów w przedsiębiorstwie.

   • Lekcja 3.1. Zarządzaj projektowo Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Analizuj ryzyko Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Nie zapomnij o marketingu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Udoskonalaj działalność Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 3.1. Zarządzaj projektowo jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Analizuj ryzyko jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Nie zapomnij o marketingu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Udoskonalaj działalność jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 20m

   Rozdział 4. Przyspiesz swój rozwój

   W tym rozdziale poruszone zostaną wybrane aspekty i działania, które pozwolą Ci na przyspieszenie realizacji Twoich planów rozwojowych. Rozpoczynając od kwestii zdobywania dofinansowania przedsięwzięć, bezpośredniej promocji Twojego biznesu w różnego rodzaju stowarzyszeniach i grupach, pozyskiwaniu partnerów biznesowych w formie inwestora, czy zleceniobiorcy, kończąc na budowaniu Twojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzę.


   • Lekcja 4.1. Metody finansowania przedsięwzięć Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Bezpośrednia promocja Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Formy wsparcia prowadzenia działalności Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.4. Poszerzaj kompetencje Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 4.1. Metody finansowania przedsięwzięć jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Bezpośrednia promocja jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Formy wsparcia prowadzenia działalności jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.4. Poszerzaj kompetencje jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.