Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP


  • 2h 10m

   Rozdział 1. Budowa i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

   W tym rozdziale omówimy ewidencje ustalające dochód. Powiemy też o podmiotach prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przedstawimy obligatoryjny wzór tej księgi, sposób dokonywania w niej zapisów oraz organizację jej prowadzenia.
   • Lekcja 1.1. Pojęcia związane z PKPiR Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Ewidencje ustalające dochód: PKPiR Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Podmioty prowadzące PKPiR Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Obligatoryjny wzór PKPiR Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.5. PKPiR: część opisowa, część przychodowa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.6. Część kosztowa PKPiR, metody ewidencji kosztów Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.7. Metody ewidencji, wyjątki, część informacyjna Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.8. Zapisy w PKPiR Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.9. Organizacja prowadzenia PKPiR Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Pojęcia związane z PKPiR jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Ewidencje ustalające dochód: PKPiR jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Podmioty prowadzące PKPiR jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Obligatoryjny wzór PKPiR jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.5. PKPiR: część opisowa, część przychodowa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.6. Część kosztowa PKPiR, metody ewidencji kosztów jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.7. Metody ewidencji, wyjątki, część informacyjna jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.8. Zapisy w PKPiR jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.9. Organizacja prowadzenia PKPiR jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 40m

   Rozdział 2. Dodatkowe ewidencje przy prowadzeniu PKPiR

   Rozdział drugi poświeciliśmy tematowi dodatkowych ewidencji np. ewidencja środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych.
   • Lekcja 2.1. Ewidencja środków trwałych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Amortyzacja i inne zapisy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Ewidencja – wartości niematerialne i prawne Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Pozostałe ewidencje Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Ewidencja środków trwałych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Amortyzacja i inne zapisy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Ewidencja – wartości niematerialne i prawne jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Pozostałe ewidencje jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 3. Ustalanie dochodu (straty podatkowej) za pomocą PKPiR

   W ostatnim rozdziale poznasz informacje o spisie z natury przy podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Powiemy też o ustalaniu kosztów uzyskania przychodu. Dowiesz się także, jak ustalać przychód i dochód lub stratę podatkową.
   • Lekcja 3.1. Spis z natury przy PKPiR Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Ustalanie przychodu Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Ustalanie dochodu (straty podatkowej) Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Spis z natury przy PKPiR jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Ustalanie przychodu jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Ustalanie dochodu (straty podatkowej) jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.