Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy,

  kurs „Zarządzanie ryzykiem w MŚP” zawiera praktyczne porady i wskazówki, jak minimalizować ryzyko, prognozować je jak najwcześniej i być przygotowanym na różne scenariusze sytuacji ryzykownych. Kurs skierowany jest do osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej i przedsiębiorców już prowadzących swój biznes.

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt. „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 0h 45m

   Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

   • Lekcja 1.1. Wprowadzenie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Model COSO II, norma ISO 31000 Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Wprowadzenie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Model COSO II, norma ISO 31000 jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 15m

   Rozdział 2. Analiza i ocena ryzyka

   • Lekcja 2.1. Ryzyka a cele strategiczne przedsiębiorstwa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Ryzyka w działalności operacyjnej, sprawozdawczości finansowej i zgodności z wymaganiami Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Model, mierniki i ocena ryzyka Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Mapa ryzyk Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Ryzyka a cele strategiczne przedsiębiorstwa jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Ryzyka w działalności operacyjnej, sprawozdawczości finansowej i zgodności z wymaganiami jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Model, mierniki i ocena ryzyka jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Mapa ryzyk jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 45m

   Rozdział 3. Reakcje na ryzyko

   • Lekcja 3.1. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Koncepcja linii obrony Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Działania kontrolne, komunikacja i monitoring Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Zarządzanie ryzykiem cyfrowym Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.5. Audyt wewnętrzny i jego rola w procesie zarządzania ryzykiem Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Koncepcja linii obrony jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Działania kontrolne, komunikacja i monitoring jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Zarządzanie ryzykiem cyfrowym jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.5. Audyt wewnętrzny i jego rola w procesie zarządzania ryzykiem jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.