Tematyka

  • 0h 3m

    Tylko jedna lekcja

    Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.

    • Jak skonsumować kurs online? Pakiet SCORM
      Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student