Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Efektywność energetyczna w MŚP” zawiera praktyczne porady i wskazówki - jak krok po kroku przeprowadzić przedsięwzięcie efektywności energetycznej w swojej firmie.

  E-kurs skierowany jest do osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców prowadzących swój biznes. 

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt. „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 30m

   Rozdział 1. Moduł wprowadzajacy

   Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanego efektu użytkowego do energii zużytej, aby ten efekt uzyskać. Korzyści z dbania o efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie znajdują się zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i wizerunkowej.

   Podstawą efektywności energetycznej jest poprawne monitorowanie zużycia energii oraz zrównoważone zarządzanie energią. Aby  zlokalizować obszary, w których istnieje możliwość przeprowadzenia opłacalnych ekonomiczne inwestycji proefektywnościowych, warto przeprowadzić audyt energetyczny. Oszczędność energii w przedsiębiorstwie można uzyskać również w wyniku prostych działań bezkosztowych i niskonakładowych.

   • Lekcja 1.1. Zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Realizacja przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej krok po kroku Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Bezkosztowe i niskokosztowe sposoby oszczędzania energii Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Jak liczyć koszt ekonomiczny przedsięwzięcia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Realizacja przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej krok po kroku jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Bezkosztowe i niskokosztowe sposoby oszczędzania energii jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Jak liczyć koszt ekonomiczny przedsięwzięcia jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 2. Jak zmniejszyć zużycie energii w budynkach

   Na zużycie energii w każdym budynku wpływa praca instalacji oświetleniowej, grzewczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Ich działanie powinno zapewnić odpowiednie warunki pracy takie jak prawidłowe oświetlenie stanowisk czy temperatura w pomieszczeniach gwarantująca komfort termiczny pracowników. Dzięki przedsięwzięciom poprawy efektywności energetycznej takim jak modernizacja instalacji oświetleniowej czy  termomodernizacja można zadbać o komfortowe warunki pracy, jednocześnie zmniejszając zużycie energii w budynku.

   • Lekcja 2.1. Efektywne energetycznie oświetlenie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Zapewnienie komfortu cieplnego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Jak skutecznie przeprowadzić termomodernizację budynku Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Efektywne energetycznie oświetlenie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Zapewnienie komfortu cieplnego jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Jak skutecznie przeprowadzić termomodernizację budynku jest oznaczona jako ukończona
  • 2h 0m

   Rozdział 3. Wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w przedsiębiorstwie

   Zmniejszenie wysokości rachunków za energię elektryczną w przedsiębiorstwie można uzyskać poprzez wybór urządzeń elektrycznych o wysokiej sprawności, zmianę taryfy energii elektrycznej bądź też poprzez inwestycję we własne źródła energii elektrycznej takie jak panele fotowoltaiczne. W przypadku niektórych przedsiębiorstw opłacalnym będzie także zainstalowanie własnych źródeł ciepła – na przykład kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Oszczędności energii często kryją się również w obszarze transportu czy w sposobie zarządzania personelem i procesami.

   • Lekcja 3.1. Urządzenia efektywne energetycznie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Własne źródła energii elektrycznej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Własne źródła ciepła Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Taryfy energii elektrycznej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.5. Transport Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.6. Optymalizacja zarządzania personelem I procesami Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Urządzenia efektywne energetycznie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Własne źródła energii elektrycznej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Własne źródła ciepła jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Taryfy energii elektrycznej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.5. Transport jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.6. Optymalizacja zarządzania personelem I procesami jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 4. Finansowanie przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej

   Istnieje i powstaje wiele instrumentów wsparcia działań proefektywnościowych. Mają one na celu zwiększenie opłacalności przeprowadzania przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej oraz zachęcenie różnych podmiotów do inwestycji pozwalających uzyskać oszczędność energii. Instrumentów tych należy szukać na poziomie unijnych, krajowym, a także na poziomie regionalnym.

   • Lekcja 4.1. Jak zarobić na oszczędzaniu energii? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Gdzie szukać informacji o dostępnym wsparciu? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Realizacja inwestycji w formule ESCO Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Jak zarobić na oszczędzaniu energii? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Gdzie szukać informacji o dostępnym wsparciu? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Realizacja inwestycji w formule ESCO jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 30m

   Rozdział 5. Efektywność energetyczna – zrób to sam

   Rozdział zawiera filmiki instruktażowe do korzystania z trzech narzędzi służących do określania potencjału działań prooszczędnościowych w przedsiębiorstwie. Po tym rozdziale będzie umiał skorzystać z pomocy trzech narzędzi – Kalkulatora oszczędności energii, E-Doradcy MŚP oraz narzędzia do Self-audytu.

   • Lekcja 5.1. Film: Kalkulator oszczędności energii Strona
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Rozdział 4. Test jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Film: E-Doradca MŚP Strona
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Rozdział 4. Test jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
   • Lekcja 5.3. Film: Self-audyt Strona
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Rozdział 4. Test jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.

   • Kurs e-learningowy pt. „Efektywność energetyczna w MŚP” jest wspólnym przedsięwzięciem Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE), Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Został on przygotowany przez zespół specjalistów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz KAPE SA we współpracy z zespołem Akademii PARP.

    Przygotowanie i udostępnienie kursu użytkownikom zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach projektu Centrum Rozwoju MŚP PARP oraz z projektu „Wsparcie techniczne na rzecz promowania audytu energetycznego i inwestycji w obszarze efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach”, finansowanego ze środków Programu Wspierania Reform Strukturalnych Unii Europejskiej, za realizację którego odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA.

    MKIS UE KAPE