Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „MŚP na rynku kapitałowym” zawiera praktyczne informacje dotyczące działania rynku kapitałowego w Polsce. Treść merytoryczna zawarta w kursie przedstawia, w jaki sposób małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z instrumentów rynku kapitałowego.
  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 0h 55m

   Rozdział 1. Charakterystyka rynku kapitałowego

   W rozdziale pierwszym omówione zostaną rynki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dowiesz się czy wprowadzenie spółki na GPW wymaga dużych nakładów finansowych i organizacyjnych. Poznasz Rynek NewConnect, który jest swego rodzaju początkiem giełdowej kariery małych, lecz szybko rozwijających się czy też mających wysokie perspektywy wzrostu spółek. Zapoznasz się z Rynkiem Catalyst, na którym notowane są obligacje korporacyjne, spółdzielcze, skarbowe, komunalne, jak i listy zastawne.

   • Lekcja 1.1. Rynek główny GPW Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. NewConnect Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Catalyst Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 1. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Rynek główny GPW jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. NewConnect jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Catalyst jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 2. Instrumenty rynku kapitałowego w finansowaniu rozwoju firm

   Z drugiego rozdziału dowiesz się czym różni się akcja od obligacji? Poznasz warunki finansowania bankowego i finansowania na rynku kapitałowym? Poznasz odpowiedź na pytanie: jak rozsądnie zaplanować korzystanie z finansowania zewnętrznego i wykorzystać możliwości, jakie to daje? Dowiesz się również jak pozyskać inwestora?

   • Lekcja 2.1. Akcje i obligacje Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Metody finansowania zewnętrznego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Kiedy jest odpowiedni moment na finansowanie zewnętrzne? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Pozyskanie inwestora Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 2. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Akcje i obligacje jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Metody finansowania zewnętrznego jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Kiedy jest odpowiedni moment na finansowanie zewnętrzne? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Pozyskanie inwestora jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 3. Emisja akcji

   W tym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób następuje emisja akcji spółki giełdowej. Dowiesz się, kto oprócz emitenta uczestniczy w emisji akcji, jaka jest procedura konieczna do wyemitowania akcji oraz w jaki sposób akcje są sprzedawane inwestorom. Zapoznasz się również z rodzajami inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych, którzy kupują akcje spółek giełdowych oraz poznacie różnice pomiędzy wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku i na rynku NewConnect.

   • Lekcja 3.1. Interesariusze przy procesie emisji akcji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Proces emisji akcji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Charakterystyka inwestorów kupujących akcje Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Korzyści dla firm z emisji akcji i notowania ich na rynkach GPW Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 3. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Interesariusze przy procesie emisji akcji jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Proces emisji akcji jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Charakterystyka inwestorów kupujących akcje jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Korzyści dla firm z emisji akcji i notowania ich na rynkach GPW jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 4. Emisja obligacji

   W niniejszym rozdziale dowiesz się jakie podmioty uczestniczą w emisji obligacji, czym różni się emisja obligacji na Catalyst od emisji obligacji poza Catalyst oraz jakie są różnice pomiędzy różnymi rynkami Catalyst. Opisane zostaną również procedury emisji obligacji oraz elementy istotne z punktu widzenia inwestorów nabywających obligacje. Zapoznasz się również z korzyściami z notowania obligacji na Catalyst i przewagami z uczestnictwa na Catalyst od emisji obligacji poza tym rynkiem.

   • Lekcja 4.1. Interesariusze przy procesie emisji obligacji Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Proces emisji obligacji oraz notowanie obligacji na Catalyst Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Charakterystyka inwestorów inwestujących w obligacje Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.4. Korzyści dla firm z emisji obligacji i notowania ich na Catalyst Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 4. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Interesariusze przy procesie emisji obligacji jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Proces emisji obligacji oraz notowanie obligacji na Catalyst jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Charakterystyka inwestorów inwestujących w obligacje jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.4. Korzyści dla firm z emisji obligacji i notowania ich na Catalyst jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 35m

   Rozdział 5. Obowiązki spółek publicznych

   Z ostatniego rozdziału dowiesz się jakie kategorie informacji powinny publikować spółki publiczne, w jaki sposób powinny to robić oraz jaki jest cel wprowadzania takich obowiązków. Dowiesz się również, w jakim zakresie spółka może utrzymać w tajemnicy informację, które dają spółce przewagi rynkowe w stosunku do konkurencji.

   • Lekcja 5.1. Obowiązki informacyjne spółek publicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Tajemnica przedsiębiorstwa spółek publicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Test po Rozdziale 5. Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 5.1. Obowiązki informacyjne spółek publicznych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Tajemnica przedsiębiorstwa spółek publicznych jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.