Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Zamówienia Publiczne” zawiera aktualne informacje na bazie obowiązującej od 1 stycznia 2021 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych z punktu widzenia oferenta. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 0m

   Rozdział 1. Wprowadzenie do tematu zamówień publicznych

   W tym rozdziale poznasz: najważniejsze dokumenty obowiązujące na rynku zamówień publicznych, podstawowe definicje obowiązujące na rynku zamówień publicznych, zasady i tryby udzielania zamówień, zamówienia publiczne w praktyce, zasady dotyczące podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne.

   • Lekcja 1.1. Przedstawienie najważniejszych dokumentów obowiązujących na rynku zamówień publicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Podstawowe definicje, zasady i tryby udzielania zamówień Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Czym są zamówienia publiczne? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Kto może wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Przedstawienie najważniejszych dokumentów obowiązujących na rynku zamówień publicznych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Podstawowe definicje, zasady i tryby udzielania zamówień jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Czym są zamówienia publiczne? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Kto może wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 30m

   Rozdział 2. Ogłoszenia postępowań o zamówienia publiczne

   W tym rozdziale dowiesz się: gdzie szukać ogłoszeń o zamówienie publiczne, jakie znaczenie dla ubiegania się o pozyskanie zamówienia publicznego mają kody PKD, siedziba firmy lub miejsce zamieszkania, jak analizować ogłoszenie o zamówieniu.

   • Lekcja 2.1. Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych? Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Analiza przykładowego ogłoszenia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych? jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Analiza przykładowego ogłoszenia jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 3. Analiza dokumentacji postępowania

   W tym rozdziale dowiesz się: jak analizować Specyfikację Warunków Zamówienia, na co zwrócić uwagę analizując opis przedmiotu zamówienia oraz jakie są najczęstsze naruszenia podmiotów prowadzących zamówienia publiczne w tym zakresie, jakie zapisy są dozwolone, a jakie zabronione w zakresie projektowanych postanowień umowy, co zrobić w sytuacji, gdy dopatrzysz się naruszenia przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych.

   • Lekcja 3.1. Specyfikacja Warunków Zamówienia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Opis Przedmiotu Zamówienia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Projektowane postanowienia umowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Brak współpracy ze strony Zamawiającego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Specyfikacja Warunków Zamówienia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Opis Przedmiotu Zamówienia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Projektowane postanowienia umowy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Brak współpracy ze strony Zamawiającego jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 4. Przygotowanie i złożenie oferty

   W tym rozdziale dowiesz się: jak ubiegać się o pozyskanie zamówienie w przypadku, gdy nie spełniasz warunków udziału w postępowaniu, jak przygotować się do udziału w postępowaniu, czym jest szacunkowa wartość zamówienia i czym różni się od kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jak sporządzić ofertę, czym jest termin związania ofertą.

   • Lekcja 4.1. Spełnienie wymagań określonych w dokumentacji postępowania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Zebranie zasobów i innych niezbędnych informacji do wyceny zamówienia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Szacunkowa wartość zamówienia, a kwota, którą zamawiający ma na sfinansowanie zamówienia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.4. Złożenie oferty w postępowaniu i termin związania ofertą Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Spełnienie wymagań określonych w dokumentacji postępowania jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Zebranie zasobów i innych niezbędnych informacji do wyceny zamówienia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Szacunkowa wartość zamówienia, a kwota, którą zamawiający ma na sfinansowanie zamówienia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.4. Złożenie oferty w postępowaniu i termin związania ofertą jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 5. Otwarcie ofert, badanie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

   W tym rozdziale dowiesz się: jak wygląda otwarcie ofert w postępowaniu publicznym, jak przebiega proces badania ofert, czego może dotyczyć wezwanie do wyjaśnień, złożenia lub uzupełnienia dokumentów w postępowaniu publicznym, co w sytuacji, gdy oferta została uznana za najkorzystniejszą/nie została uznana za najkorzystniejszą/została odrzucona.

   • Lekcja 5.1. Otwarcie ofert Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Badanie ofert Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.3. Wybór najkorzystniejszej oferty Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 5. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 5.1. Otwarcie ofert jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Badanie ofert jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.3. Wybór najkorzystniejszej oferty jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 40m

   Rozdział 6. Umowa o zamówienie publiczne

   W tym rozdziale dowiesz się: kiedy można podpisać umowę o zamówienie publiczne i jakie formalności należy dopełnić przed jej podpisaniem, kiedy można dokonać zmian w umowie, kiedy jest możliwe odstąpienie od zawartej umowy, jakich formalności należy dokonać na zakończenie realizacji umowy o zamówienie publiczne.

   • Lekcja 6.1. Podpisanie umowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 6.2. Zmiany w umowie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 6.3. Zakończenie umowy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 6. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 6.1. Podpisanie umowy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 6.2. Zmiany w umowie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 6.3. Zakończenie umowy jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.

   • Kontynuuj naukę

    Ukończyłeś kurs? Zapraszamy wszystkich do skorzystania z bezpłatnej publikacji: Nowe Prawo zamówień publicznych – podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorców, która jest dostępna do pobrania pod poniższym przyciskiem.

    Nowe Prawo zamówień publicznych