Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Polityka cenowa przedsiębiorstwa” zawiera praktyczne porady i wskazówki dotyczące kształtowania cen swoich produktów czy usług, aby były one zarazem konkurencyjne, jak i korzystne dla przedsiębiorstwa.

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:

  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt. „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 0m

   Rozdział 1. Cena jako instrument strategii przedsiębiorstwa

   Rozdział został poświęcony roli ceny jako instrumentu strategii marketingowej. Dowiesz się z niego, jaka jest istota oraz funkcje cen, a także poznasz najważniejsze prawne aspekty zarządzania cenami. Zrozumiesz, jaką rolę pełnią ceny w tworzeniu wartości dla klienta oraz jakie są relacje pomiędzy ceną, a pozostałymi instrumentami strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
   • Lekcja 1.1. Istota i funkcje cen Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Cena w tworzeniu wartości dla klienta Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Cena jako element strategii marketingowej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Istota i funkcje cen jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Cena w tworzeniu wartości dla klienta jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Cena jako element strategii marketingowej jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 30m

   Rozdział 2. Czynniki wpływające na strategię cenową firmy

   Rozdział został poświęcony czynnikom wpływającym na strategię cenową każdego przedsiębiorstwa. Dowiesz się, jaka jest ich istota i jak można je dzielić. Poznasz czynniki wynikające z makrootoczenia, czynniki związane z konkurencją, czynniki związane z zachowaniami nabywców oraz czynniki wynikające z wnętrza przedsiębiorstwa.
   • Lekcja 2.1. Czynniki z makrootoczenia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Zachowania nabywców pod wpływem cen Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Reakcja konkurentów na zmianę cen Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Czynniki wewnętrzne wpływające na poziom cen Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Czynniki z makrootoczenia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Zachowania nabywców pod wpływem cen jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Reakcja konkurentów na zmianę cen jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Czynniki wewnętrzne wpływające na poziom cen jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 10m

   Rozdział 3. Podstawowe strategie i metody tworzenia cen

   Rozdział omawia podstawowe strategie cenowe oraz metody ich tworzenia. Poznasz strategie wyznaczania cen pod kątem ich wysokości oraz dowiesz się, jak ustalać ceny w oparciu o koszty, popyt oraz konkurencję.
   • Lekcja 3.1. Podstawowe strategie cenowe Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Metoda zorientowana na koszty Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Metody zorientowane na popyt oraz konkurencję Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Podstawowe strategie cenowe jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Metoda zorientowana na koszty jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Metody zorientowane na popyt oraz konkurencję jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 4. Ustalanie ceny ostatecznej

   Rozdział został poświęcony dostosowaniu cen do aktualnej sytuacji rynkowej. Poznasz w nim koncepcję cyklu życia produktu, w oparciu o którą można zarządzać cenami w sposób dynamiczny i uwzględniać zmiany cen w czasie. W dalszej części rozdziału dowiesz się, jakie sposoby różnicowania cen można zastosować w celu ich adaptacji do aktualnej sytuacji rynkowej. Zrozumiesz także istotę rabatów cenowych i różne ich rodzaje.
   • Lekcja 4.1. Czynniki z makrootoczenia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Różnicowanie cen Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.3. Polityka rabatowa Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 4.1. Czynniki z makrootoczenia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Różnicowanie cen jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.3. Polityka rabatowa jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.