Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  kurs „Ubezpieczenia w MŚP” jest przekrojowym szkoleniem dotyczącym ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP

  • 1h 30m

   Rozdział 1. Wprowadzenie do ubezpieczeń

   Niniejszy rozdział to wprowadzenie do tematyki ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Znajdują się w nim informacje dotyczące sposobów zarządzania ryzykiem, gdzie omówione zostaną sposoby zabezpieczania się przed wystąpieniem ryzyk. W kolejnej lekcji opisana została idea ubezpieczeń oraz podstawowe klasyfikacje ubezpieczeń. Ostatnia trzecia lekcja tego rozdziału poświęcona została przybliżeniu podstawowych, specyficznych pojęć używanych w ubezpieczeniach.
   • Lekcja 1.1. Sposoby zarządzania ryzykiem Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Idea i funkcje ubezpieczeń Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Podział ubezpieczeń Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Pojęcia ubezpieczeniowe Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 1.1. Sposoby zarządzania ryzykiem jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Idea i funkcje ubezpieczeń jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Podział ubezpieczeń jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Pojęcia ubezpieczeniowe jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 0m

   Rozdział 2. Charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych

   W tym rozdziale omówione zostały rozwiązania jakie można znaleźć nabywając dwa najczęściej wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców produkty ubezpieczeniowe, a mianowicie ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku. Rozdział został uzupełniony o bardzo ciekawy i coraz bardziej powszechny produkt ubezpieczenia od uraty zysku, który pozwala rozszerzyć ochronę oferowaną przez dwa poprzednie produkty
   • Lekcja 2.1. Ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Ubezpieczenie od utraty zysku Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 2.1. Ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Ubezpieczenie od utraty zysku jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 0h 40m

   Rozdział 3. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochrona ubezpieczeniowa życia i zdrowia pracowników

   W tym rozdziale można zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz w ubezpieczeniach zdrowia i życia pracowników. Pierwszy to produkt ubezpieczeniowy, którego zadaniem jest ochrona przed skutkami szkody wyrządzonej innym osobom przez właściciela przedsiębiorstwa lub jego pracowników . Ubezpieczenia zdrowia i życia pracowników to bardzo szeroka kategoria, pracownicy mogą tu korzystać z wielu różnych produktów dostosowanych do ich potrzeb, które organizowane i obsługiwane są przez pracowników, bądź pracodawcę.
   • Lekcja 3.1. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Ochrona ubezpieczeniowa życia i zdrowia pracowników Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 3.1. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Ochrona ubezpieczeniowa życia i zdrowia pracowników jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 0h 50m

   Rozdział 4. Charakterystyka wybranych ubezpieczeń finansowych i gwarancji ubezpieczeniowych

   Ubezpieczenia finansowe to stosunkowo skomplikowane produkty. Rozdział ten poświęcony został przybliżeniu ubezpieczenia kredytu kupieckiego, w którym to ubezpieczeniu zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w momencie kiedy dłużnik w odpowiednim czasie nie uregulował swojego zobowiązania. W rozdziale tym zostały również krótko scharakteryzowane gwarancje ubezpieczeniowe.
   • Lekcja 4.1. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 4.2. Gwarancje ubezpieczeniowe Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 4. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 4.1. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 4.2. Gwarancje ubezpieczeniowe jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 0m

   Rozdział 5. Charakterystyka wybranych ubezpieczeń komunikacyjnych

   Ubezpieczenia komunikacyjne to najczęściej zawierane przez Polaków ubezpieczenia. Mimo tego, że są one popularne, to jednak wiele osób nie potrafi swobodnie poruszać się wśród przepisów je regulujących. W pierwszej części niniejszego rozdziału zaprezentowane zostało ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, uregulowane przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Druga część została poświęcona ubezpieczeniu autocasco - produkt ważny dla posiadaczy samochodów, z uwagi na to, że rekompensuje ono szkody powstałe w posiadanych przez nich pojazdach. W ostatniej części opisano ubezpieczenie assistance, którego posiadacz może liczyć na wsparcie ze strony zakładu ubezpieczeń w przypadku awarii samochodu, kolizji czy wypadku
   • Lekcja 5.1. Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.2. Ubezpieczenie autocasco Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 5.3. Ubezpieczenie assistance Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 5. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 5.1. Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.2. Ubezpieczenie autocasco jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 5.3. Ubezpieczenie assistance jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • 1h 0m

   Rozdział 6. Wybór ubezpieczyciela, odpowiedniego produktu oraz na co zwracać uwagę analizując warunki ubezpieczenia

   Rozdział ten podzielony został na trzy części i jest to swego rodzaju poradnik. W pierwszej części znajdują się podpowiedzi na co zwrócić uwagę wybierając zakład ubezpieczeń, w drugiej można się dowiedzieć jak dobrać odpowiedni dla danego przedsiębiorstwa produkt ubezpieczeniowy, zaś w ostatniej, na jakie aspekty ogólnych warunków ubezpieczenia zwrócić uwagę by zawrzeć dobre ubezpieczenie.
   • Lekcja 6.1. Wybór ubezpieczyciela Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 6.2. Wybór odpowiedniego rodzaju produktu ubezpieczeniowego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 6.3. Na co zwracać uwagę analizując warunki ubezpieczenia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 6. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • Aktywność Lekcja 6.1. Wybór ubezpieczyciela jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 6.2. Wybór odpowiedniego rodzaju produktu ubezpieczeniowego jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 6.3. Na co zwracać uwagę analizując warunki ubezpieczenia jest oznaczona jako ukończona
    • You are a(n) Student
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj