Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności: 
  1. zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia);
  3. zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki! 
  Zespół Akademii PARP


  • 1h 15m

   Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa pracy oraz problematyka nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

   Po przejściu tego rozdziału będziesz posiadać wiedzę z zakresu nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, w tym doboru dla pracownika właściwej umowy o pracę w zależności od swoich potrzeb.

   • Lekcja 1.1. Podstawowe informacje o prawie pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Zasady prawa pracy, umowy „śmieciowe” Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.3. Stosunek pracy – nawiązanie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.4. Stosunek pracy – wypowiedzenie Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.5. Stosunek pracy – inne formy zerwania Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Podstawowe informacje o prawie pracy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Zasady prawa pracy, umowy „śmieciowe” jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.3. Stosunek pracy – nawiązanie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.4. Stosunek pracy – wypowiedzenie jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.5. Stosunek pracy – inne formy zerwania jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 0m

   Rozdział 2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika oraz problematyka wynagrodzeń

   Po przejściu tego rozdziału będziesz w stanie opracować strukturę wynagrodzenia dla pracowników odpowiadającą profilowi Twojej firmy. Poznasz także swoje prawa i obowiązki jako pracodawcy, jak również prawa i obowiązki pracownika, jak również podstawy odpowiedzialności pracownika względem Ciebie jako pracodawcy.

   • Lekcja 2.1. Wynagrodzenie za pracę Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Ochrona wynagrodzenia i inne świadczenia Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.3. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.4. Odpowiedzialność pracowników Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Wynagrodzenie za pracę jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Ochrona wynagrodzenia i inne świadczenia jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.3. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.4. Odpowiedzialność pracowników jest oznaczona jako ukończona
  • 1h 15m

   Rozdział 3. Problematyka czasu pracy i ochrony pracy

   Po przejściu tego rozdziału będziesz w stanie dobrać odpowiedni system czasu pracy pracowników, uzależniony od potrzeb Twojej firmy, a także dowiesz się, jakie grupy pracowników są szczególnie chronione pod kątem czasu pracy.

   • Lekcja 3.1. Czas pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Niestandardowy czas pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.3. Urlopy pracownicze Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.4. Ochrona pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.5. Szczególna ochrona pracy Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Czas pracy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Niestandardowy czas pracy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.3. Urlopy pracownicze jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.4. Ochrona pracy jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.5. Szczególna ochrona pracy jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.