Tematyka

 • Wprowadzenie

  Drodzy uczestnicy kursu,

  w kursie „Pozwolenie na budowę krok po kroku” zawarliśmy podstawowe informacje dotyczące kolejnych działań, jakie należy podjąć, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Dowiecie się z niego również, w jakich przypadkach nie trzeba uzyskiwać tej decyzji administracyjnej.

  Żeby lepiej zrozumieć cały proces uzyskiwania pozwolenia na budowę, zachęcamy do przejścia kursu „ABC postępowania administracyjnego”.

  Jeśli chcecie wynieść z kursu jak najwięcej wiedzy i umiejętności:
  1. Zapiszcie swoje cele: po co robicie ten kurs?
  2. Notujcie najważniejsze informacje (przygotujcie notatnik, w którym będziecie rozwiązywać ćwiczenia).
  3. Zaplanujcie terminy przejścia poszczególnych części kursu.

  Uzasadnienie powyższych działań i inne wskazówki znajdziecie w kursie pt.: „Jak skonsumować kurs on-line”.

  Po zakończeniu kursu podzielcie się z nami pomysłami i opinią.

  Owocnej nauki!
  Zespół Akademii PARP


  • 0h 50m

   Rozdział 1. Pozwolenie na budowę – podstawowe informacje

   W rozdziale pierwszym omówione zostały najważniejsze definicje procesu inwestycyjnego. Warto je poznać, aby nie mieć problemu ze zrozumieniem kursu. W dalszej części rozdziału przedstawione zostały role i zadania uczestników procesu inwestycyjnego.

   • Lekcja 1.1. Definicje z Prawa budowlanego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 1.2. Pozwolenie na budowę i uczestnicy procesu budowlanego Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 1. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 1.1. Definicje z Prawa budowlanego jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 1.2. Pozwolenie na budowę i uczestnicy procesu budowlanego jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 2. Dokumentacja wymagana do wniosku o pozwolenie na budowę

   W tym rozdziale zostały opisane wszystkie niezbędne dokumenty, zgody i pozwolenia, których potrzebujesz, żeby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Konieczność ich zgromadzenia wynika z różnych odrębnych przepisów. Zostaną one omówione w lekturze tego rozdziału.

   • Lekcja 2.1. Dokumenty wynikające z ustawy – Prawo budowlane Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 2.2. Dokumenty wydawane na podstawie innych niż Prawo budowlane ustaw Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 2. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 2.1. Dokumenty wynikające z ustawy – Prawo budowlane jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 2.2. Dokumenty wydawane na podstawie innych niż Prawo budowlane ustaw jest oznaczona jako ukończona
  • 0h 50m

   Rozdział 3. Postępowanie przed organem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

   Ostatni rozdział kursu został poświęcony opisaniu działań, jakie organ administracji architektoniczno-budowlanej wykonuje po otrzymaniu wniosku o pozwolenie na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych. W dalszej części rozdziału zawarto zagadnienia związane z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

   • Lekcja 3.1. Działania organu po otrzymaniu wniosku o pozwolenie na budowę Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Lekcja 3.2. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że: You are a(n) Student
   • Rozdział 3. Test Pakiet SCORM
    Ograniczony Niedostępne, chyba że:
    • You are a(n) Student
    • Aktywność Lekcja 3.1. Działania organu po otrzymaniu wniosku o pozwolenie na budowę jest oznaczona jako ukończona
    • Aktywność Lekcja 3.2. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest oznaczona jako ukończona
  • Certyfikat

   Certyfikat będzie dostępny po ukończeniu wszystkich lekcji i testów oraz po ocenieniu kursu. Sprawdź, czy oceniłeś kurs – kliknij tutaj.

   • Kurs e-learningowy pt.: „Pozwolenie na budowę krok po kroku” powstał przy współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

    Logo GUNB