Przedsiębiorców prowadzących własną działalność i pracowników firm odpowiedzialnych za kształtowanie polityki cenowej przedsiębiorstwa.

Data publikacji: 13 listopada 2023 r.