Przedsiębiorców i pracowników firm chcących nabyć wiedzę z obszaru zarządzania ryzykiem w organizacji.